Object structure

Title:

[Potwierdzenie skwitowania biskupa poznańskiego Uriela Górki z sumy 1300 złotych węgierskich z czynszem rocznym 60 grzywien przez Barbarę, wdowę po Janie Walkerze (Welkier/Welkyer) i mieszczkę poznańską, oraz szlachcica Jana Lubickiego, obywatela poznańskiego i opiekuna prawnego małoletnich dzieci Barbary, wystawione przez Mikołaja z Kutna, wojewodę łęczyckiego i starostę generalnego Wielkopolski, komisarza królewskiego]

Creator:

Mikołaj z Kutna (Nicolaus de Kuthno) (zm. 1493) h. Ogończyk

Subject and Keywords:

Mikołaj z Kutna (Nicolaus de Kuthno) (zm. 1493) h. Ogończyk ; Jan Walker (zm. przed 1489) ; Barbara Walker (zm. po 1489) ; Jan Lubicki (zm. po 1489) ; Uriel Górka (ok. 1435–1498) h. Łodzia, biskup poznański, kanclerz koronny ; Poznań 15w. ; dyplomatyka 15w. ; mieszczanie 15w. ; czynsze 15w. ; finanse miejskie 15w. ; pożyczki ; wyderkaf 15w.

Description:

33x19 cm ; autograf ; Potwierdzenie wystawcy jako komisarza królewskiego, że Barbara, wdowa po Janie Welkyer, obywatelu poznańskim, oraz Jan Lubyczsky[?], obywatel poznański, opiekun dzieci Welkyera, złożyli oświadczenie, iż otrzymali od biskupa poznańskiego Uriela 1300 florenów węgierskich z czynszem rocznym 60 grzywien tytułem wykupu tych sum? ; in dorso 3 noty streszczające różnych rąk, przynajmniej jedna współcz. i późn., wpisane inkaustem różnej barwy ; oryg. ; perg. ; stan zachowania dość dobry ; w różnych miejscach (zarówno na tekście, jak i na marg.) różnej wielkości plamy wilgoci o różnej intensywności barwy oraz przybrudzenia (widoczne zwłaszcza po stronie tekstowej) ; miejscami nieco pofalowany perg., lekko zagięty prawy górny narożnik ; brak pieczęci (jej przywieszenie potwierdzone w koroboracji) ; pozostały dwa, częściowo zaplamione, paski perg. przełożone przez dwa wycięcia w dok. (w karcie i zakładce perg.) ; na zewn. pasku wpisana współcześnie ołówkiem sygn. dyplomu „40”

Place of publication:

Poznań

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.040

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1489.10.31

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: