Object structure

Title:

[Przeznaczenie przez biskupa poznańskiego Uriela Górkę za zgodą kapituły katedralnej dziesięciny zbożowej (małdratowej) i pieniężnej z dóbr dziedzicznych Prusinowo w Wielkopolsce jako zabezpieczenie sumy 300 florenów węgierskich, oddanych niegdyś w depozyt biskupowi, a użytych przezeń na wykup sołectw w dobrach biskupich: mieście Łaskarzewie i wsiach Pilczyn i Wierzbiny w powiecie radomskim w Małopolsce]

Subject and Keywords:

Uriel Górka (ok. 1435–1498) h. Łodzia, biskup poznański, kanclerz koronny ; Jakub z Szamotuł (zm. po 1513) ; Andrzej z Bnina (1396–1479) h. Łodzia ; Stanisław Ciołek (1382?-1437) ; Adam z Dąbrowy (zm. 1494) h. Drogosław ; Polska 15w. ; duchowieństwo katolickie 15w. ; kapituła katedralna Poznań ; Wielkopolska 15w. ; Łaskarzew 15w. ; Pilczyn 15w. ; Poznań 15w. ; Prusinowo 15w. ; Wierzbiny 15w. ; dziesięciny 15w. ; notariusze publiczni 15w. ; dyplomatyka 15w.

Description:

55x25 cm ; autograf ; Biskup poznański Uriel Górka obecny na kapitule generalnej zaświadcza, że za zgodą kapituły katedralnej przeznacza dziesięcinę zbożową (małdratową z pszenicy i owsa) i pieniężną ze swej wsi dziedzicznej Prusinowo w pow. pyzdrskim w Wielkopolsce na zabezpieczenie sumy 300 florenów węgierskich oddanych mu niegdyś w depozyt, za które po wielu wysiłkach i staraniach wykupił należące przed laty do Kościoła sołectwa w dobrach biskupich: mieście Łaskarzewie oraz wsiach Pilczyn (Pylczyno) i Wierzbiny (Wyrzbyny), położonych w pow. radomskim w Małopolsce ; Przeznaczenie, za zgodą kapituły, dziesięciny z Prusinowa w Wielkopolsce jako zabezpieczenie sumy 300 florenów węgierskich oddanych biskupowi poznańskiemu w depozyt, a użytych przezeń na wykup sołectw w mieście Łaskarzew (Laskarzewo), we wsiach Pilczyn i Wierzbiny (Pylczyno, Wyrzbyny) w powiecie radomskim. Instrument notarialny spisany przez Jakóba, syna Piotra z Szamotuł, kleryka diecezji poznańskiej i notariusza, na życzenie biskupa i kapituły. ; Zachowane 2 pieczęcie (po konserwacji), których użycie zapowiedziano w koroboracji

Place of publication:

Poznań

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.038

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1481.07.05

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu