Object

Planned object

Title: 9. „O zewnętrzney pozycyi Ziemi y geograficznym iey wydziale”

Title execution:

„Informacya matematyczna krótko zebrana ciekawemu Polakowi świata, nieba y ziemi trudne kwestye ułatwiaiąca, wypisana z różnych mieysc, osobliwie z xiążki Imci X. [Wojciecha] Bystrzonowskiego, teologa Soc. Jesu, przeze mnie Adama Nidzowskiego roku [...] 1766 [...]”

NumberOfPages:

k. 156-163

Description:

Pol. 1766. Rkp. 16,5 x 9,5 cm. K. 176. Opr. tekt. wspł. zniszcz.Zawiera następujące części: 1. „O wcieleniu Syna Boskiego” k. 3-9; 2. „O aniołach y ich naturze” k. 9v-15; 3. „Pytania do rozmow duchownych służące” k. 15v-21; 4. „O poruszeniu morza skąd pochodzi” k. 21-23v; 5. „O czterech elementach” k. 24-43; 6. „O stworzeniu świata” k. 43v-95v; 7. „O końcu świata, o okolicznościach sądu Boskiego y o stanie swiata po sądzie” k. 95v-118; 8. „Informacya astronomiczna o niebieskich luminarzach y ich własnościach” k. 118v-155v; 9. „O zewnętrzney pozycyi Ziemi y geograficznym iey wydziale” k. 156-163; 10. „Różne ciekawe kwestye. O zwierciadłach” k. 163v-170v. Na końcu „Zbiór partykularny rzeczy w tey księdze zamkniętych” (spis treści) k. 173-176. Na k. 1 pieczątka: „T[owarzystwo] L[iteracko] S[łowiańskie]” oraz napis: „Tow. Lit. Słowiańskie XIV/86”. Zob.: U. Puckalanka, Z. Rzepa: Katalog rękopisów geograficznych w zbiorach Poznania i Kórnika, Warszawa 1972 s. 26. Brak okładziny tylnej i grzbietu oprawy.

Signature:

Rkp. 665

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Creation date:

1766

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Digitisation sponsor:

„Digitalizacja starych druków i rękopisów matematycznych oraz poloników (XVI-XVII w.) ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja.” - zadanie finansowane w ramach umowy nr 863/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Location of original object:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information