Object structure

Title:

[Wyrok intromisji w dobra Zofii, dziedziczki Drzeczkowa i Grodziska, dla Andrzeja Daleszyńskiego z Radomicka w sprawie o zbiegłego poddanego Mikołaja z Boguszyna].

Creator:

Tomicki, Jan ; sędzia poznański (?-1516/1517)

Contributor:

Rąbiński, Jan ; podsędek poznański (?-1514)

Subject and Keywords:

Andrzej Daleszyński ; dziedzic Radomicka 16w. ; Jan Przecławski ; podwojewodzi poznański (?-1533/1542) ; Maciej Czajkowski ; woźny sądowy kościański 16w. ; Mikołaj z Boguszyna ; Mikołaj Szczytnicki ; burgrabia ziemski kościański (?-post 1512) ; Wojciech Policki ; pisarz ziemski poznański (ca 1470-1534) ; Wielkopolska 16w. ; chłopi 16w. ; sądownictwo 16w. ; Boguszyn (woj. wielkopolskie) ; Drzeczkowo (woj. wielkopolskie) ; Grodzisko (woj. wielkopolskie) ; Radomicko (woj. wielkopolskie) ; Kościań (woj. wielkopolskie)

Description:

29x25 cm ; autograf ; pergamin ; Dokument uszkodzony: dwie różnej wielkości dziury w środku i przy krawędzi, na tym samym złożeniu, ze szkodą dla tekstu; ślady 4 złożeń (dwa podłużne i dwa poprzeczne) + szeroka zakładka; ślady zalań i kilka rdzawych plam na tekście i poza nim. ; Minuskuła gotycka; pismo miejscami wyblakłe; tekst w miejscach ubytków uszkodzony; inicjał i pierwszy wyraz kaligrafowane. ; In dorso nota streszczająca brązowym inkaustem: "Zophia de Grodzisko [Femi]na Ad/uitalitialis Andreae Dale/szynski subditum extradendi/ decretum / 1512"; prócz tego współczesne wpisy ołówkowe. ; Jan Tomicki, sędzia ziemski poznański, i Jan Rąbiński, podsędek poznański w obecności Wojciecha Polickiego, pisarza ziemskiego poznańskiego, oraz asesorów: podwojewodziego poznańskiego Jana Przecławskiego i burgrabiego kościańskiego Mikołaja Szczytnickiego oświadczają, że po wysłuchaniu relacji woźnego sądowego Macieja Czajkowskiego z wykonania czynności w sprawie Andrzeja Daleszyńskiego z Radomicka przeciwko Zofii, dziedziczce dóbr wiennych Drzeczkowa i Grodziska, o poddanego Mikołaja z Boguszyna (wsi należącej do Daleszyńskiego) zbiegłego do wsi Grodzisko, w której sąd nakazał Zofii oddać zbiega lub zapłacić za niego 10 grzywien odszkodowania wraz z karami sądowymi z tytułu wszczęcia sprawy (naliczanymi codziennie według prawa ziemskiego), wobec tego, iż pozwana w terminie 8 tygodni nie wykonała wyroku, sąd zasądza intromisję Daleszyńskiego w jej wszystkie dobra w powiecie kościańskim w celu ściągnięcia zasądzonych 10 grzywien z dochodów tychże dóbr. Ponadto podtrzymuje obowiązek uiszczenia kar sądowych i upoważnia woźnego sądowego do urzędowego wprowadzenia Daleszyńskiego w posiadanie dóbr pozwanej (tzw. wwiązania). ; Pierwotnie dwie pieczęcie. ; [1. zachowana pieczęć] okrągła.Tomicki Jan, sędzia poznański (?-1516/1517) ; urzędowa ; wosk ciemnozielony w miseczce z naturalnego wosku ; na przerwanym pasku pergaminowym ; zachowana w połowie ; majuskuła renesansowa "... EX POSN...". Orzeł Biały herb państwowy ; [2. zachowana pieczęć] okrągła ; Rąbiński, Jan podsędek poznański (?-1514) ; wosk ciemnozielony w miseczce z naturalnego wosku ; pergaminowy pasek ; IR ; herb Łodzia Rąbińskich

Place of publication:

Kościan

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.046

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1512.10.04

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu