Object structure

Title:

[Nadanie klasztorowi Dominikanów we Wronkach dochodów ze wsi Piotrowo i różnych przywilejów gospodarczych na budowę murowanego kościoła i klasztoru]

Creator:

Przemysł II (król polski ;1257-1296)

Subject and Keywords:

Przemysł II (1257-1296) król Polski ; Gotfalk Baszko ; kantor poznański (?-1269 non ante) ; Chemka komes kasztelan radzimski (?-1294 non ante) ; Piotr Prandocic z Grodziska h. Odrowąż komes ; cześnik poznański (?-1304 ante) ; Mikołaj Przedpełkowic z Gostynia h. Łodzia komes ; sędzia poznański (?-1305) ; Wincenty Przedpełkowic h. Łodzia ; kanclerz poznański (?-1289 post) ; Beniamin Zaremba komes ; wojewoda poznański (?-1296 post) ; Dominikanie Wronki 13w. ; Wronki 13w. ; Piotrowo 13w. ; Pochamowo 13w. ; Pochunowo 13w. ; falsyfikaty 14w.

Description:

1 ark. , 31x17 cm ; autograf ; pergamin ; Perg. surowy, źle obrobiony i przykrojony, miejscami wytarty (ze szkodą dla tekstu), rdzawe plamy i przebarwienia po stronie tekstu i in dorso; ślady potrójnego złożenia. Pismo wyblakłe i wytarte, w wielu miejscach słabo czytelne lub nieczytelne, razura, podkreślenia, późniejsze dopiski. ; In dorso wpisana dwukrotnie (inkaustem i niebieską kredką) w różnych miejscach i w różnym czasie obecna sygn. "7", dawna sygn. "216" wpisana ołówkiem nad poprzednią. ; 4 noty dors.: 1. "2dum / Priuilegium / Originale Sere / nissimi Premislai / Ducis Poloniae / No 1mo" dużą minuskułą gotycką szarym inkaustem na innym napisie (wczesniejszym?): "Pro claustro [?] Wronecensi" częściowo podkreślony; 2. "Priuilegiu(m) sup(er) villam certam Piothrowo ad opus Ec(c)l(es)iae et totius Claustri sup(er) (...) cu(m) o(mn)ib(us) sol(...) p(ro) o(mn)ib(us) (...)" minuskułą gotycką szarym inkaustem wzdłuż złożenia podłużnego, mocno wyblakła i prawie nieczytelna; 3. "Claust(ru)m Vronecz [?]" minuskułą gotycką brązowym inkaustem wzdłuż złożenia poprzecznego, wyblakła i prawie nieczytelna; 4. "lre 6te" czarnym inkaustem wzdłuż złożenia podłużnego, podkreślony. ; Falsyfikat z XIV w.; oblatowany w aktach konsystorza poznańskiego 1408 i 1488 r. (Arch. Archidiec. Poznań, AC 1408, k. 105 i AC 1488, k. 72). ; Książę wielkopolski Przemysł II nadaje klasztorowi (domowi) Dominikanów we Wronkach na czas budowy kościoła, klasztoru i zabudowań gospodarczych murowanych z kamienia i cegły wszelkie czynsze w naturaliach i pieniężne ze wsi Piotrowo, lokowanej na prawie niemieckim, oraz różne przywileje prawno-ekonomiczne z wyłączeniem podwód, takie jak: wolne kopanie gliny do wyrobu cegieł, kamienia i wapna oraz zwożenie ich na budowę, wyrób cegieł w zbudowanym do tego celu baraku, wolny wyrąb drewna w lasach książęcych z wyjątkiem barci, wolne i wyłączne prawo połowu ryb w jeziorze Rzeczyn (Rechen), zwolnienie od ceł po wieczne czasy oraz wyjęcie zakonników spod jurysdykcji rajców i wójta pod surowymi karami; ponadto zatwierdza wcześniejszy przywilej z 21.11.1279 r. nadający zakonnikom grunty na założenie klasztoru. ; Wyd.: Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. I. Nr 493, s. 462-463. ; Pierwotnie istniała jedna pieczęć.

Place of publication:

Kalisz

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.007

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1280 02.13

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu