Title:

Sejm i Senat 1922-1927: podręcznik dla wyborców, zawierający wyniki wyborów w powiatach, okręgach, województwach, podobizny senatorów i posłów sejmowych oraz mapy poglądowe

Subject and Keywords:

Polska Żydzi parlamentaryzm okres międzywojenny ; Polska parlamentarzyści okres międzywojenny biografie ; Polska parlamentaryzm okres międzywojenny ; Polska Senat Rzeczypospoltej Polskie okres międzywojenny ; Polska Sejm Rzeczypospoltej Polskiej okres międzywojenny ; Polska wybory parlamentarne ordynacja 1922r. statystyka ; Polska Senat pierwsza kadencja 1922-1927 statystyka ; Polska Sejm 1922-1927 statystyka ; senatorowie ; posłowie ; biogramy

Description:

mapa okręgów wyborczych do Senatu i natężenie odsetkowe głosujących ; barwna mapa, wykazująca ilości posłów w okręgach i należność partyjną ; mapa wykazująca okręgi wyborcze i natężenie odsetkowe głosujących do Sejmu ; omyłki korektora i drukarskie ; zmiany w składzie Senatu ; wyniki wyborów do Senatu w okręgach i miastach ; spis alfabetyczny senatorów ; statystyczne dane o senatorach ; kluby stronnictw w Senacie ; komisje Senatu ; wyniki wyboru dla poszczególnych list ; wyniki wyborów do Senatu ; zmiany w składzie Sejmu. Protesty ; plan sali Sejmu z podziałem miejsc stronnictw ; wyniki wyborów do Sejmu w poszczególnych okr. ; wykaz list wyborczych do Sejmu ; ustawa o zmianie Ordyn. Wyb. do Sejmu (21.9.22) ; ustawa o Regul. Zgrom. Narod. dla wyboru Prezydenta ; rozporządzenie uzupełniające rozporządzenie wykonawcze (18.8.22) z dnia 23.8.22 ; rozporządzenia wyborcze do ustaw wyborczych (18.8.22) ; ustawa w sprawie wolności zgromadzeń przedwyb. (5.8.22) ; dekret o zarządzeniu wyborów (18.8.22) ; uchwała o terminie wyborów do Sejmu i Senatu (28.7.22) ; wykaz okręgów wyborczych do Sejmu ; ordynacja wyborcza do Senatu (28.7.22) ; ordynacja wyborcza do Sejmu (28.7.22) ; wyjątki z konstytucji (17.3.21) dotyczące Sejmu i Senatu ; podobizny i życiorysy posłów do Sejmu ; wynik wyborów do Sejmu z listy państwowej Podobizny Życiorysy ; wyniki wybor. do Senatu w poszczególnych woj. ; podobizny i życiorysy senatorów ; wyniki wyborów do Senatu z listy państwowej Podobizny Życiorysy ; wykaz komisji sejmowych i ich członków ; skład klubów sejmowych ; skład biura Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ; pogląd na wyniki wyborów do Sejmu ; wyniki wyborów dla poszczególnych list ; spis alfabetyczny posłów do Sejmu ; statystyczne dane o posłach do Sejmu

Publisher:

Rzepecki Karol

Place of publication:

Poznań

Object type:

wykazy ; podręczniki wyborcze

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Publication date:

1923

Rights holder:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: