Object structure
Title:

Akta polityczne dotyczące dziejów Polski w latach 1605-1690.

Title execution:

Akta z lat 1619-1689 , z inw. rkpsow

Subject and Keywords:

Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673) król Polski ; wojny polsko-szwedzkie 17w. ; wojny polsko-tureckie 17w. ; wojny polsko-kozackie 17w. ; Tatarzy 17w. ; Kozacy 17w. ; rokosz Lubomirskiego 1665 ; sejmy 17w. ; sejmiki 17w. ; źródła historyczne 17w.

Description:

193 k. , 29x19 cm ; K. 193 pusta , def.: brak początku, uszkodzenie przez robaki , Rękopis zawiera materiały znane także z innych kopii - por. rkpsy Bibl. Ossol. - 240, 234, 244, 245; B. Czart. - 1656; Bibl. Racz. - 30 , Pisma dot. rokoszu Lubomirskiego, konfederacji wojskowych uzupełniają się z rkpsami BK 362, 328 i 348 , 5."Mowa [Stanisława Sarbiewskiego [...] - por. Ossol. rkps 225 k. 111v-112 , 8."Dziękowanie za pieczęć mniejszą" [...] - por. Ossol. rkps 200 k. 184-186 , 10."Dziękowanie za laskę [...]" - por. Ossol. rkps 240 k. 97-98 , 11."Przez tegoż [... Andrzeja M. Fredrę] witanie króla [...] - por. Ossol. rkps 240 k. 98-103 , 12."Przez tegoż [... Andrzeja M. Fredrę] upomnienie się [...] - por. Ossol. rkps 240 k. 103-104 , 22."Mowa [...] Jana Kazimierza [...] - por. rkps BK 303 k. 113 , 23."Mowa posła sekretarza Xięcia do Conde [...] - por. rkps BK 362 s. 40-41; rkps BK 303 k. 115; B. Czart. rkps 1656 , 24."Respons [...] kanclerza X. Lit. [Krzysztofa Paca [...] - por. rkps BK 303 k. 115 , 29."Dziękowanie Jana Gnińskiego [...] - por. Ossol. rkps 245 s. 109-113 , II. Korespondencja. , 2."Copia listu [...] Jana Gorzyńskiego [...] - por. B. Racz. rkps 360 s. 182-185 i rkps 30 k. 443 , III. Konfederacje wojskowe i rokosz Lubomirskiego. b. Wiersze , 1."Przestroga przyiacielska [...] - por. B. Racz. rkps 30 k. 425-426 , 2."Rada taiemna [...] - por. BK rkps 361 s. 161-165; Bibl. PAN Kraków rkps 1046 k. 390-392; Ossol. rkps 244 k. 95-101; B. Racz. rkps 30 s. 417-420 , 3."Castrum doloris" - por. BK rkps 355 s. 247-248; B. Racz. rkps 30 k. 78 , 12."Traktat koła generalnego woysk JKM [...] - por. BK rkps 362 s. 2-6; B. Czart. rkps 1656 , IV. Pisma różne. , 1."Mowa [...] Andrzeja Maksymiliana] Fredro [...] - por. Ossol. rkps 240 k. 89-91 [z nr 1 przy str. ] , 2."Mowa [...] Andrzeja Leszczyńskiego [...] - por. Ossol. rkps 240 k. 150-151 , 12."Puncta pactorum deditionis Cracovien[sis] [...] - por. Ossol. rkps 234 k. 282-283 , 13."Responsum Sacrae Regiae Maiestatis Poloniae [...]" - por. Ossol. rkps 240 k. 113-116 , 14."Speculum prawdziwe synom koronnym [...]" - por. Ossol. rkps 240 k. 70-78 ; Estr XXVIII, 135 ; Estr XVI, 307 ; Estr XVII, 199 ; Estr XIX, 130 ; Estr XXII, 119 ; Estr XXVI, 53

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00356

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1651-1700

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: