Object structure
Title:

Reditus graciarum pro compassione

Subject and Keywords:

Polska 14w. ; Polska 15w. ; Władysław Jagiełło (1362-1434) król Polski ; kancelaria królewska 14w. ; kancelaria królewska 15w. ; formularze 14w. ; formularze 15w. ; recepty ; słowniki łacińsko-polskie ; prawo 14w. ; prawo 15w.

Description:

kop. ; Ze zbiorów Tadeusza Czackiego. ; Oprawa w półskórek 18 w. silnie zniszczona. Tektura oblepiona papierem barwionym we wzory; brzegi i narożniki zniszczone m.in. przez korniki. ; Paginacja stara atramentem z 1 poł. 19 w., foliacja nowa ręką St. Bodniaka. ; W dawnym inw. BK rkps nosił nr 124 i tyt.: "Liber cancelariae Władysława Jagiełły". ; Pismo kilku rąk od 2 ćwierci 15 do poł. 16 w., minuskuła gotycka w 1 kolumnie, tylko dodatki słownikowe pisane są w 2 kolumnach. Części dodatkowe i marginalia pisane jaśniejszym atramentem gł. 1 ręki, pochodzącej z pocz. 16 w. Brak rubrowań, inicjały typu gotyckiego z liściastymi ozdobami, b. ozdobne ale bez barwienia (zaledwie próby barwienia). ; Na wyklejce I okł. przylepiona karteczka z przełomu 18-19 w. z napisem: "[Johann]is de Sacrobosco [astr]onomi celeberrimi [sp]hericum opusculum, cum lucida et familiari expositione par[!] Matthaeum Shamotuliensem artium magistrum in studio alme universitatis Cracoviensis Collecta". Na kartce brak miejsca i r. wyd.: Cracoviae apud Florianum impensis Joannis Haller Anno MDXXII - por. Estr. t. 27 s. 16. ; Opis tego rkpsu z niepełnym podaniem jego zawartości por. Monumenta medii aevi. T. 6. Kodeks listów Witolda. Wyd. A. Prochaska. Kraków 1882 s. XCV-CX oraz T. 14 Codex epist. s. XV. 13 p. VI

Object type:

rękopis

Signature:

sygn.BK00194 ; Mf5765 ; Mf436 ; Mf6437Diap. ; CD26a ; BPCim.3061

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: