Object structure
Title:

Rhetorica et logica.

Subject and Keywords:

jezuici 17w. ; retoryka 17w. ; logika 17w. ; epitafia ; sentencje ; przysłowia

Description:

347 k. , 18x15 cm i mn. ; Rkps BK00616 jest skryptem kursu retoryki (część A) i logiki (cz. B) (ta ostatnia oparta na podręczniku logiki M. Mościckiego) spisanym w 1652 na podstawie wykładów. Wykłady w ostatniej klasie nauczania średniego stopnia (piąty lub szósty rok) kolegium jezuickim w Poznaniu prowadził o. Tomasz Dore (zob. notatka ręką twórcy rkpsu na k. tyt. u dołu: "In Collegio Posnaniensi a Reverendo Patre Thoma Doré Soc. Jesu Anno Domini 1652"). Wykłady prowadzone wyjątkowo przejrzyście, bez nadmiernej rozbudowy tematów dygresyjnych. W części "Rhetorica sententiarum suppellex" (k. 48-61v) na marginesach uwidocznione nazwiska starożytnych autorów przytaczanych sentencji. Z nowożytnych autorów często przytaczany M. Sarbiewski. Na innych k. marginalia tylko sporadycznie. W części B (k. 256, 308, 315, 329) wykresy ilustrujące wykłady z logiki. Pismo jednej ręki trudno czytelne. Tylko k. 34v, sentencje na k. 25v-26 i 28 oraz "Miscellanea" na k. 61v-63v mogły być pisane inną ręką. Na k. A kilka notatek łacińskich. Na wew. stronach okładek i k. Av, Cv próby pióra. Na wew. stronie tylnej okładki: spis poczynionych zakupów, w tym papieru. Po k. 344 ślady po wycięciu 3 kart. Blok rkpsu niegdyś kolorowany na ciemnozielono. Oprawy i pierwsze karty zniszczone i zbrudzone. Na wielu kartach atrament przebija na drugą stronę. Prawe górne rogi kart początkowych zagięte (do k. 20). Wiele kart powycinanych, dwie mniejsze wklejki: k. 279 i 298, z k. C ucięty od prawego brzegu pasek szerokości 5-6cm, od k. 51 oderwany prawy górny róg. W kilku miejscach od strony grzbietu ślady zawilgocenia.

Place of publication:

Poznań

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00616

Language:

pol ; lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1652

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: