Object structure
Title:

"Nidus Wąsouicii oloris ex Lauro Apollinari, olea palladis et aureo Mercurii ramo ad flumina eloquentiae contextus, id est mille fragmentis poeticis, centum praxibus Polonicis quinquaginta latines, et alia oratoria supellectili instructus, in usum Polonae aquilae pro ullis. Perillustribus Magnificis, cenerosis Dominis rhetoricae auditoribus in Collegio Wasoucio Radomiensi Scholarum Piarum Accomodatus, Anno quo Aquila magnarum alarum in ardius posuit Nidum Suum 1690."

Creator:

Wąsowicz Walerian A. pijar (1680-1749) rektor kolegium

Subject and Keywords:

literatura polska 17w. ; retoryka 17w. ; Pijarzy ; mowy ; poezja

Description:

301 k. , 19x15 cm i mn. ; E.XXXII, 248 ; Rkps BK00598, zwany "pijarską retoryką radomską", zaliczamy do zbiorów szkolnych ćwiczeń retorycznych. Z. Rynduch podaje ten zbiór jako przykład niskiego poziomu nauki retoryki w szkołach pijarskich w tym okresie.Niektóre mowy i powinszowania opatrzono uwagą "dixi", wiersze na k. 295v uwagą "cecini", wskazując na możliwość ich odśpiewania. Całość starannie rozplanowana. Liczne marginalia wskazują źródła zapisek lub hasła wywoławcze treści ułatwiając wyszukania odpowiedniego fragmentu. Rkps pisany czysto, z nielicznymi skreśleniami i poprawkami. Pismo, z małymi wyjątkami jak wiersz na k. 274, jednej ręki; do k. 40v jest to jeszcze ręka niewprawna, później staje się dojrzalsza, wyrobiona. Rkps posiada paginację wyznaczony ręką jego twórcy s. 1-80 (l. 1-41v część zatytułowana "Laurus Appolinarius" pismo wcześniejsze). Nowa paginacja s. 1-530 (k. 42-299 część zatytułowana "Liber Secundus"). W paginacji wiele poprawek i skreśleń, szczególnie w II części. W kilku innych miejscach ślady po wyrwanych kartach. Rkpsowi brak końca k. 170 krótsza o około 4cm. Do k. 11, od częstego używania, prawe górne rogi zniszczoneRkps powstał w Kolegium pijarskim w Radomiu około 1690

Place of publication:

Radom

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00598

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1690

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: