Object structure

Title:

"Litaniarii pars tertia. In quo triplicis linguae diversae de Deo, s. Maria, Angelis, SS. Candidatis, diversis in necessitatibus, 23 litaniae, hymni, psalmi, cantiones, divina officia, brevia indulgentiarum, sacrae intentiones, orationes pro toto anno, modus recollectionis instituende, modus recitandi rosarium de sanctissimo nomine Jesu et beatissima virgine Maria [ut latius in generali alphabeticoque indice videndum est latino-polono-germanico idiomate] reperiuntur. Confectum vero collectum ac conscriptum a rndo Francis[co] Valentino Ruthen antehac ecclesiastem Zarnovecensem, posthac Weyheropoliensem, Gorensem, Sobkoviensem, Gorzędzinensem, nunc autem Kłodaviensem parochum, comenda[tarium] Trabcensem. Inchoatum Sobcoviis anno 1718. die 31 julii. Finitum vero Kłodawie anno etc. quibus infra ad finem annotabitur."

Creator:

Ruthen Franciszek Walenty (1674 - 1734)

Subject and Keywords:

Pomorze 18w. ; Prusy 18w. ; litanie 18w. ; pieśni 18w. ; hymny 18w. ; psalmy 18w. ; różaniec ; koronka (modlitwa)

Description:

376 k. , 15,5x20,5 cm ; pismo rkpsu staranne, tytuły i inicjały czerwonym atramentem. Przy poszczególnych litaniach i pieśniach data ich przepisania, a bardzo często również źródło, z którego zostały zaczerpnięte. Dalszy ciąg podobnych materiałów zawarty jest w rkpsach: BK 38, 40, 41, 42. ; Dekret zatwierdzający Officium de Sanctissimo Nomine Jesu został wydrukowany w Rzymie w 1721 r. [typis Rvndae Camerae Apostolicae]. Indulgentiae perpetuae pro orantibus ad pulsum salutationis angelicae, Benedictus Papa XIII [...] wydrukowane w Rzymie w 1724 r. [typis Rev. Camerae Apostolicae]. ; Summariusz odpustow pozwolonych braci y siostrom [...] wydrukowano w Rzymie w drukarni Wielebney Komory Apostoskiey i w Krakowie w drukarni Balcera Smieszkowica w 1668 r. ; Indulgentiae concessae a sanctissimo domino [...] wydano w 1726 r. [Typographia rev. Camerae Apostolicae]. ; Index... zaczyna się od końca i w układzie odwrotnym niż cały tekst.

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00039

Language:

pol ; ger ; lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1718-1730

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu