Title:

Dokumenty Leona Raczyńskiego z lat 1725-1755

Title execution:

Archiwum Raczyńskich, t. 15. Dokumenty Leona Raczyńskiego z lat 1725-1755

Subject and Keywords:

Raczyńscy ; Raczyńscy – linia wielkopolska ; Leon Raczyński (1700-1756) ; Atanazy Raczyński (1788-1874)

Spatial coverage:

18 w.

Description:

k. 171; papier; stan zachowania: bardzo dobry; rękopis; pismo kilku rąk; większość kart zapisana dwustronnie; k. 1, 7, 13, 97, 120, 154, 170-171: niezapisane; zawiera liczne urzędowe pieczęcie, m.in. lakowe i papierowo-opłatkowe; proweniencja: dawny zasób Biblioteki; zawartość: materiały dotyczące Leona Raczyńskiego: 1. Wypisy z akt grodzkich: kaliskich, kcyńskich, nakielskich, poznańskich, pyzdrskich k. 16-17, 27, 31, 36-47, 50-72, 83-90, 99-101, 106-118, 123-128, 131-132, 134-141, 143-147, 149-154, 158-161, 163-164; 2. Dokumenty podpisane przez królów dla Leona Raczyńskiego: a) Augusta [II] – Rozporządzenia dot. sołectw Róży i Gapy w powiecie wałeckim z lat 1725 i 1729 k. 8-9, 18-19; Nominacja na stopień pułkownika z 1726 k. 14-15, b) Augusta [III] – Rozporządzenie dla L. Raczyńskiego dot. Berwałdu z 1749 k. 91-92; 3. Umowy majątkowe, kontrakty, rozporządzenia dot. takich miejscowości jak Berwałd, Obrzycko, Stobnica i Szamocin k. 2-5, 20-25, 30, 48-49, 93-98, 102, 103, 155-157; 4. Skrypty i kwity od różnych osób k. 10-11, 26, 29, 34-35, 73-75, 78, 81-82, 104-105, 121-122, 129-130, 133, 142, 148, 162, 165-166; 5. Listy do Leona Raczyńskiego od następujących: Będkowski Józef 1752 k. 119 – Denhoff B[ogusław] E[rnest] 1726 k. 12 – Flemming [Jakub Henryk] 1725 k. 6 – Loga? 1747 (2) k. 76-77, 79-80; 6. Różne k. 6, 28, 32-33, 102-103, 119, 167-169. Na k. 167-169 spis zawartości tomu sporządzony w 1857 r. przez Atanazego Raczyńskiego.

Object type:

rękopis

Signature:

Rkp. 2717

Language:

polski ; łacina ; niemiecki

Rights Management:

Biblioteka Raczyńskich

Creation date:

1725-1755

Format:

k. 171; 35 x 23 cm i mniej

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

Biblioteka Raczyńskich

Location of original object:

Biblioteka Raczyńskich

Additional administrative information:

Konserwacja kompleksowa rękopisu – 2017 r. Konserwacja dofinansowana ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego.

Digital object format:

image/x.djvu