Object structure

Title:

Propozycye imieniem nayiasnieyszego Stanisława Leszczyńskiego Koronata Polskiego do Stanow Nayiasnieyszey Rzpltey Polskiey zgromadzonych na Konuokacyą podane

Subject and Keywords:

Polska 18w. ; August III Sas (1696-1763) król Polski ; Stanisław Leszczyński (1677-1766) król Polski ; korespondencja 18w. ; publicystyka 18w.

Description:

sk. ziel. 18 w., śr. zniszcz. ; Pap. częściowo ze śladami po pasożytach. ; Paginacja podwójna: k. 232, 232a, 269, 269a. ; Rękopis glosowany. ; Pismo najprawdopodobniej dwóch rąk. ; Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8, (1963) s. 174 ; Druk fragm. rkpsu: "Przestroga braterska w teraźniejszym podczas interregnum Oyczyzny naszey zamieszaniu Stanom Rzeczypospolitey od szlachcica y ziemianina polskiego podana" 1733. ; Druk fragm. rkpsu: "Reskrypt od prawdziwego Szlachcica Ziemianina polskiego, umieiącego szanować y po śmierci Królów swoich Panów, na pewnego zoila Przestrogę nie braterską, ale zastawione sidła dla ułowienia Braci Szlachty z podeyrzaney a naypewniey heretyckiey drukarnie świeżo na świat wydaną" 1733. ; sygn.BK00434

Object type:

rękopis

Language:

pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

18w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: