Object structure

Title:

Mowa do tribunału koronnego od posła woiewodztw gornych in expeditione generali bellica zostawaiących w Lublinie 16 Julii Anno Domini 1663 miana

Subject and Keywords:

Polska 17w. ; mowy 17w. ; Jan Kazimierz (1609-1672) król Polski ; źródła historyczne 17w.

Description:

Pismo różnych rąk, o bardzo różnym stopniu czytelności; zawiera w znacznej części materiały do rokoszu Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego. Powtarzają się one również w rękopisach BK 316 i 317. Materiały te są raczej znane z licznych publikacji, kończą się zaś na roku 1607, chociaż nie wygasł jeszcze w pełni płomień rokoszowy. ; Początek rękopisu od k. 1-53 ma również drugą numerację 17 w.: 46-100, a więc jest to fragment jakiegoś innego rękopisu bez początku. Dalszy ciąg rękopisu ma już tylko numerację nadaną w Bibliotece Kórnickiej ; Druk: Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005 ; druk: Jemiołowski, Pamiętnik op. cit. s. 183-185; Łoś, Pamiętniki op. cit. s. 75-78; Wójcik, Traktat andruszowski op. cit. s. 139-144; A. Kersten, Stefan Czarniecki op. cit. s. 497-507

Object type:

rękopis

Signature:

sygn.BK00318 ; Mf112 ; Mf854 ; Mf1139 ; CD94a

Language:

pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

17w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu