Object structure

Title:

Sequitur Tractatus de arte moriendi

Creator:

Mateusz z Krakowa (c. 1345 – 1410)

Subject and Keywords:

filozofia 15w. ; śmierć ; ars moriendi

Description:

36 k. 21,5x15 cm ; Mf 2247 ; Oprawa z 15 w. w deski obciągnięte skórą, naprawiana i ponownie zrekonstruowana w 19 w., wówczas dano nowy grzbiet. Duże zaplamienia atramentem: na przedniej okł., mniejsze na zgięciu papieru przy niciach składek, trochę na brzegach kart. Ślady zapięcia: 2 otwory po gwoździach, na które zapinano paski oraz 2 mosiężne blaszki ze śladem gotyckiej litery M ; Spis 6 tytułów wskazuje, że pierwotny rkps był większy objętościowo ; Znaki wodne: 2 rodzaje: głowa wołu z różą 7-płatkową i 3 pagórki z różą 7-płatkową ; pismo: minuskuła gotycka z poł. 15 w. w 1 kolumnie, 2 rąk. Różne schematy rozłożenia pisma na stronie, tylko na k. 1 i 2 są czerwone inicjały, na k. 13 inicjał Q czerwono-biały z rysunkowym ornamentem, w cz. tekstu tylko puste miejsca na inicjały ; Na wyklejce zapisano w momencie nabycia rkpsu (1893 r.): "Zawiera: 1) Traktat kardynała Capranica Sequitur tractatus de arte moriendi. 2) Que penitencia sit pro peccatis singulis iniungendo. 3) De missis votivis pro defunctis. 4) De interdicto" ; U góry przedniej okł., na wąskim pasku papieru (11x3 cm) naklejonym na skórę, wypisano drobnym pismem 15 w. w 6 liniach tytuły utworów zawartych w rkpsie Speculum manuale sacerdotum [...] Tractatus de viciis f[...] Magistro Johanne [...] Liber Albertini Calisidii presbiteri alias [...] dicendi et tacendi Mirabile opusculum s[...] de fine mundi; Tractatus de arte moriendi [...] Que penitencia sit pro peccatis singulis iniungenda [...] Traktat kardynała Capranica Sequitur tractatus de arte moriendi Que penitencia sit pro peccatis singulis iniungendo De missis votivis pro defunctis De interdicto" tyt. z wykl.

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK01370

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1451-1500

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: