Object structure

Title:

Pseudo-Aristoteles: Sekreta secretorum

Creator:

Pseudo-Aristoteles

Subject and Keywords:

teologia katolicka 15w.

Description:

434 k. 21,5x15 cm ; Mf 1432 ; Oprawa w deski obciągnięte skórą z połowy XV w., po uszkodzeniu odnowiona w XIX w. za bibliotekarstwa Celichowskiego przez dodanie tylnej okładki tekturowej, pokrytej papierowym marmurkiem. Na przedniej okładce ślad 5 guzów i 2 zapięć. Skóra na narożnikach i przy gwoździach uszkodzona. ; Po k. 299 wyrwana jedna karta. K. 433 dochowala się tylko w szczątku, reszta wyrwana. Brak początku. Brak kilku kart w składkach, uszkodzenia k. 110 i 111. Różne znaki wodne. ; Pismo: minuskuła gotycka - kursywna, książkowa XV w., kilku rąk. Ręka I: 1-11, II: k. 12-23 i 403-433, reszta z wyjątkiem ręki IV na k. 204-263 pochodzi z ręki Leonarda de Schydlow por. k. 53, używającego różnych atramentów. Pismo w 2 kolumnach z rubrykami i czerwonymi tytułami na k. 1-11, 59-203, 264-357v., na pozostałych k. pismo w 1 kolumnie. ; Tekstów na wyklejkach k. ochronnych i starszych oznak proweniencji brak. ; Na k. 429v podpisany "Petrus de Mirkowicze", pisarz z r. 1444.

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00116

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1446-1447

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: