Object structure

Title:

Joh. de Turrecremata Expositio sup. toto Psalterio. Petrus Schoyffer de Gernszhern Moguntiae r. 1474 druk. Inc.

Creator:

Torquemada, Joannes de (1388–1468)

Subject and Keywords:

kazania łacińskie 15w. ; Biblia Vetus Testamentum

Description:

396 k. 30,7x21 cm ; Mf 1091 ; Składki w pierwszej części rekopisu (kwinterniony) jak w opisach inkunabułu. Od k. 174 - w drugiej rękopiśmiennej części: seksterniony oznaczone literami, z kustoszami. ; Kilka kart wyrwanych, kilka tylko w części zachowanych, niektóre (k. 258, 340, 376 i 396) znacznie uszkodzone. ; Pismo kilku rąk, minuskuła gotycka w 2 kolumnach. Czerwone inicjały, rubrowanie częste, kilka rodzajów atramentu. Drobne kursywne pismo na k. 364v.-365, 365v-366, 393v-396v. Marginalia rzadkie, dłuższe w cześci drukowanej pezy k. 11v, 136v, przeważnie drobne uzupełnienia cyfr rozdziału, ale są i dłuższe nie związane z układem kolumn na k. 249v, 274, 280, 325, dopisane tytuły. Rysunki czerwone na k. 394v: dwa różne plany arki Noego i schematyczne rysunki murów Niniwy i Jeruzalem, głównie z użyciem czerwonej farby.

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00055

Language:

lat ; ger

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1474-1477

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: