Object structure

Title:

Breviarium ad usum monasterii fratrum minorum de observancia - s. Mariae angelorum. Brewiarz bernardynów w Kościanie w Wielkopolsce

Subject and Keywords:

brewiarze 15w. ; religia katolicka

Description:

213 k. 14,5x10 cm ; Mf 5762 ; brak jednej karty przed k. 1 oraz 2 wycięte po k. 7. W pierwszej i ostatniej składce braki. Uszkodzenie k. 48, 52, 53, 142, 201 i 202; 2 ostatnie z dużym uszczerbkiem tekstu. Wiele kart jest zatłuszczonych i zabrudzonych, co świadczy o częstym używaniu brewiarza bernardynów z Kościana; niektóre k. uszkodzone lub zagubione, brak końca. ; Pismo XV w., minuskuła kursywna gotycka głównie 1 ręki; częste tytuły i teksty czerwone, rubrykowanie i inicjały czerwone. ; W kalendarzu brak karty: styczeń-luty, u góry kart łacińskiego kalendarza wypisano polskie nazwy miesięcy: Marzecz, Queczen, May, Czyrwen, Lypen, Syrpen, Wrzessen, Lystopad, Grudzen, Prossen. ; Na k. I pergaminowej, ochronnej, na rogu obciętej, tekst łaciński: "Ave Maria" i "Pater Noster". Niżej 3 imiona: "fr. Petrus, fr. Paulus, fr. Martinus". K. Iv: tekst XV w. bez początku, wyliczenie przypadających na poszcz. niedziele lekcji. Ta k. ma wycięty górny róg. Na wyklejce na końcu k. II łaciński tekst modlitwy: "Sancta maria virgo virginum mater et filia regis [...]". Starych tytułów brak.

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00043

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

15w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: