Object structure
Title:

Miscellanea z okresu bezkrólewia po Stefanie Batorym i panowania Zygmunta III

Title execution:

Dyaryusz poselstwa X. Zbaraskiego 1622 ; Varia: Jan III do żony 13. IX. 1683, kilka wierszy politycznych, konstytucje sejmu 1589 [...] [tytuły z inw. rkpsów]

Subject and Keywords:

Stefan Batory (1533-1586) król Polski ; Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski ; Jan III Sobieski (1629-1696) król Polski ; Gustaw II Adolf (1594-1632) król Szwecji ; Turcja 15-17w. ; Mustafa I sułtan ; sejmy 16w. ; dyplomacja 17w. ; konstytucje sejmowe 17w.

Description:

114 k. , 35x22 cm ; kopia ; k. 96-99 - u góry uszkodzone z uszczerbkiem dla tekstu ; 1. "Relacja z poselstwa Krzysztofa Zbaraskiego do Turcji w 1622 k. 1-60 2. "Lyst wiecznego przymierza y pokoiu [...] od sułtan Mustaphy [I] cesarza tureckiego do [...] Zygmunta III przes [...] Chrystopha [ze] Zbaraża posła [...] z Konstyntinopola dany, 1622" k. 61-64 3. "Copia lystu króla [...] Jana Trzeciego do królowey [Marii [...] z pod Wiednia dnia 13 septembris a. 1683" k. 64v 4. "Brevis sed verissima invectiva in quosdam sub interregno decessu~ Stephani Primi [...] subsequente multa in suos impia et inaudita molientes." k. 65-66 5. Zapiska dotycząca elekcyjnego sejmu 1587 k. 67 6. "Candidati pro Regno Poloniae Author Jan Karczewski [...]" k. 67 7. "Corpus Austriacum" k. 68 8. "Vexillum Maximiliani Archiducis Austriae Poloniae Regnum per vim occupare volentis [...]" 1587 k. 68 9. Projekty konstytucyj, mających uregulować sprawy bezkrólewi i elekcji, redagowane na sejmie warszawskim 1589 roku k. 69-86 i 97-107 10. "Ordinatia książąt Ostro[g]skich." Wypis z ksiąg głównych trybunalskich woiewództwa kiiowskiego conserwatnych, 25.06. 1618 k. 86-92 11. "Nowiny z różnych krajów europejskich, przesłane przez Marcina Kromera Stanisławowi Hozjuszowi k. 93 12. "Antoni Possevino do Marcina Kromera, 2.04. 1587 k. 94-95 13. "Oratio [...] palatini Kieviensis ad commissarios sueticos" k. 108-109 14. "Penegyricus in laudem [...] Gustavi Adolphi Suecorum [...] Regis authore Elia de Nukrois [...] Anno [...] 1628" k. 109v-114 15. "Resolutio Venetorum Galliarum regis legato pro receptione Jesuitarum intercedente data [...]" 1629 k. 114v Tylko początek - dwa wiersze

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00340

Language:

pol ; lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

18w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: