Object structure
Title:

"Diarius seimu Anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo tertio." Diariusz pisany jest do 22 maja 1593 roku, a sejm trwał do 15 czerwca

Subject and Keywords:

Sejm 1593 Warszawa ; Sejm 1596 Warszawa ; Sejm 1597 Warszawa ; Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski ; Rudolf II (1552-1612) cesarz rzymsko-niemiecki ; diariusze sejmowe 16w. ; mowy sejmowe 16w.

Description:

408 s. , 33x20 cm ; kopia ; pismo jednej ręki ; Na oprawie wewnętrznej nalepka z napisem: "5to Dyaryusz seymu warszawskiego Ao 1593", na k. 1v dopisano ręką 18 w.: "N. 6to" ; Na s. 99 błędnie: "Diarius seimu Anno Domini millesimo quingentesimo nonaesimo! quarto" - jest to jednak kontynuacja sejmu 1593 od 5.05. do 22.05. ; Diariusz sejmu 1597 zaczyna się na s. 188, tymczasem systematyczny ciąg materiałów tego diariusza rozpoczyna się od s. 223. Sejm warszawski 1597 trwał od 10.02. do 25.03., a diariusz kończy się 10 marca długą mową wojewody bełskiego przy oddaniu podskarbianki koronnej nadwornej chorążemu sochaczewskiemu. Brak więc materiałów do końca 25.03. oraz opisania sejmowego dnia 28 marca. Redakcja diariusza z 1597 bardzo się różni od drukowanej w Scriptores T. 20

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00305

Language:

pol ; lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

18w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: