Object structure

Title:

List Marcina Szyszkowskiego, biskupa płockiego do Jana Zbigniewa Ossolińskiego, Warszawa 06.09.1616

Subject and Keywords:

Polska 17w. ; Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski ; korespondencja 17w. ; źródła historyczne 17w. ; Marcin Szyszkowski (1554-1630) bp łucki, płocki, krakowski ; Jan Zbigniew Ossoliński (1555-1623) wojewoda sandomierski

Description:

Listy oryg. i w kop. , tyt. z dawnego inw. ; Rkps opracowywała w latach pięćdziesiątych XX w. J. Studnicka; która częściowo przygotowała indeks nadawców i odbiorców oraz krótkie regesty niektórych akt. W rkpsie spotykamy oryg. i kop. (jak w BK 1398, 1399, 1400 i 1403); znaczną ilość akt stanowią kopie sporządzone przez Ł. Gołębiowskiego z 19 w. ; Rkps pierw. składał się z dwóch części, na co wskazuje sygn. na k. I: BK 1403/cz. I-II półsk., 20 w. ; Rkps po konserwacji (m. in. laminacja). ; K. z podwojoną pag.: k. 28-28a, 29-29a, 63-63a, 136-136a ; różne formaty zebranych akt ; pismo wielu rąk ; Bodniak S., Ławryna Piaseczyńskiego "Powinności poselskie" z początku XVII wieku, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 4 (1947) s. 164-172 ; karta uszkodzona

Object type:

rękopis

Signature:

sygn.BK01403 ; Mf623 ; CD162a

Language:

pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

16-17w. ; 19w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: