Object structure

Title:

Niesczesna pamiątka niesczescia Rzeczypospolity za panowania [...] Jana Kazimierza in anno 1666exto

Subject and Keywords:

Polska historia 17w. ; korespondencja 17w. ; Wołyń 17w. ; Litwa 17w. ; Ukraina 17w. ; elekcje 17w. ; administracja 17w. ; źródła historyczne 17w.

Description:

434 s. , 30x20 cm ; Oprawa renesansowa, w wąskiej ramce tłoczony medalion z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem i aniołkami trzymającymi koronę. Zachowane ślady złocenia. Na spodniej części okładziny wyciski figuralne (Luter, Melanchton, Erazm z Rotterdamu, Huss, Karol V i inni). Na grzbiecie zniszczona nalepka ze starym napisem " [...] eszczy Pamiątka". Do tylnej części okładki użyto jako wyklejek pergaminu z napisem ruskim, fragmenty kolorowej ryciny z szatami liturgicznymi, papierowy tekst z drukiem greckim (bardzo fragmentaryczny). Ten sam pergamin z napisem ruskim co na wyklejki użyto na paski do zszycia rękopisu. ; Pismo 2 rąk: jedna ręka od s. 1-213, następnie od s. 217-336, druga ręka, a od s. 337-433 ręka pierwsza. Użyto 5 gatunków papieru, znaki wodne trudno czytelne (ze względu na zapisanie kart tekstem oraz drobny filgran) i nieznane, jeden z nich wyobrażający głowę konia w kolistym otoku przypomina znak wodny u Kamanina i Witwickiej nr 1115. Drugi przedstawiający 2 kobiety u dołu napis "Allemode" (np. s. 344, 350, 356) papier podobny u Lichaczewa nr 683 i 684. ; strony fragmentami nieczytelne, rękopis mocno zszyty

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00362

Language:

pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1666

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu