Object structure
Title:

Skargi mieszkańców Rygi na jezuitów przed królem czynione, 23.01.1621

Subject and Keywords:

Polska 17w. ; sądownictwo 17w. ; listy 17w. ; sejmiki 16-17w. ; Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski ; Ryga 17w. ; jezuici 17w.

Description:

Rkps opracowywała w latach pięćdziesiątych XX w. J. Studnicka; która częściowo przygotowała indeks nadawców i odbiorców oraz krótkie regesty niektórych akt. W rkpsie spotykamy oryg. i kop. (jak w BK 1398, 1399, 1400 i 1403); znaczną ilość akt stanowią kopie sporządzone przez Ł. Gołębiowskiego z 19 w. Wśród korespondentów spotyka się m. in. książąt zachodniopomorskich i śląskich, władców zagranicznych, przedstawicieli szlachty (np. województwa podlaskiego) i mieszczan (np. ryskich), duchownych (w tym biskupów) lub ziem pruskich, czy stanów śląskich. Z innych akt należy wspomnieć o odpisach postanowień sejmikowych i to z wielu województw Korony i Litwy k. 119-161v., 212-235v.). Na k. 114 znajduje się pergaminowe błogosławieństwo papieskie. ; półsk. brąz., tekt., 19 w., cząść. uszk. ; Grzb. opr. uszk. , Rkps zawiera bardzo dużo pieczęci. ; pismo wielu rąk ; pieczęć

Object type:

rękopis

Signature:

sygn.BK1402 ; Mf626 ; CD161a

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

16-19w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: