Title:

I Symbola fidei Christianae catholica, to iest powszechne nauki y wiary chrześciańskiey wyznania, z cudownymi ich historyami: a po nich. II Confessia Auszpurska, albo wyznanie nauki y wiary ewanjelickiey od Xążąt y niektorych miast Rzeszy Niemieckiey w mieście Ausspurku na walnym seymie roku po narodzeniu pańskim 1530. dnia 25. czerwca Carolowi Piątemu ś. p. Cesarzowi Rzymskiemu podane y iawnie czytane według exemplarza lacińskiego na język polski wiernie przetłumaczone, a z historyą jego świeżo wydane: III Katechizm błogosławionego Oyca D. Marcina Luthera mnieyszy: Do czego się przywiązały IV Zygar katechizmowy, albo katechizacya wilenska: V Catechizacya turecka, albo Turczyna niejakiego w Sztokholmie roku 1672. dnia 30.. lipca iawnie ochrzczonego krotkie w wierze chrześciańskiey czwiczenie, językiem tureckim podane y zpisane przez X. Jana Herbiniusa, bywszego niekiedy saskiego w Wilnie kaznodzieje

Creator:

Herbinius, Joannes

Subject and Keywords:

religia 17w. ; konfesja augsburska ; Karol V Habsburg (1500-1558) cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego ; katechizm mniejszy Marcina Lutra

Publisher:

Chrystian Mansklap

Place of publication:

Gdańsk

Object type:

starodruk

Signature:

sygn.11172

Language:

pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1675

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu