Object structure

Title:

[Naznamionowanie dzienne miesiącow nowych pełnych lata 1520?]. [Kraków, Hieronim Wietor, 1519/1520] pl°

Title execution:

Do druku podał Wiesław Wydra

Creator:

Mikołaj z Szadka (1489 - 1564)

Contributor:

Wydra Wiesław (red.)

Subject and Keywords:

kalendarz ; naznamionowanie ; miesiąc ; 1520 rok ; 1520 ; inkunabuł ; starodruk

Description:

Kompletny egzemplarz tego kalendarza ściennego nie zachował się. Reprodukowany tu fragment odnaleziono na początku lat 80. XX w. w zbiorach Maticy Slovenskiej w Martinie (Słowacja), lecz potem zaginął. Prawdopodobnie po 1990 r. wraz z książkami stanowiącymi niegdyś własność pijarów w Podolińcu na Spiszu został przekazany klasztorowi pijarów w Nitrze. Jest to najstarszy znany dziś drukowany kalendarz w języku polskim, choć nietypowy, bo wydawca jako podstawę wykorzystał dawny cyzjojan w języku polskim. Odnaleziony fragment obejmuje część środkową górnego arkusza i zawiera drugą połowę (tzn. od dnia 14) miesięcy: styczeń (tu ubytek jeszcze większy), maj, wrzesień oraz pełne miesiące: luty, czerwiec, październik. Liczne usterki druku świadczą, że najprawdopodobniej jest to odbitka korektowa. Prawdopodobny autor – Mikołaj z Szadka (1489–1564) – był astronomem, profesorem Akademii Krakowskiej i dla oficyn krakowskich opracował wiele kalendarzy i prognostyków astrologicznych w językach łacińskim, polskim i niemieckim. Kalendarz na rok 1520 zidentyfikował Henryk Bułhak (Miscellanea bibliographica. Druki krakowskie XVI w. Hieronim Wietor. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” R. 34-35 (1984-1985), s. 114-115; zob. też: W.R. Rzepka, W. Wydra, Staropolski cyzjojan drukowany z 1519/1520 roku. „Język Polski” R. 68 (1988), z. 2-3, s. 121-133. Fotografię fragmentu kalendarza publikujemy z negatywu przechowywanego w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Kalendarz został wydrukowany czarną i czerwoną farbą, czego fotografia nie oddaje.

Publisher:

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne ; Biblioteka Uniwersytecka, Poznań

Place of publication:

Poznań

Object type:

reprinty ; kalendarz

Identifier:

ISBN 978-83-61573-23-4

Language:

pol

Series:

Libri librorum ; Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum

Publication date:

2010

Digital object format:

application/pdf