Object structure

Title:

Approbatio Summaru(m) in Pokrzywnica Haerentiu(m) in Consistorio Posnaniensi ; [Wyrok sądu polubownego biskupa Hieronima Wierzbowskiego, sufragana poznańskiego i administratora diecezji (mediatora), w sprawie między Marianną z Tuczyńskich Mycielską, wdową po Andrzeju chorążym poznańskim, oraz egzekutorami jego testamentui opiekunami prawnymi małoletnich dzieci z jednej strony a ks. Stanisławem Sikorskim, proboszczem i dziekanem boreckim (reprezentującym kler borecki), oraz ks. Wojciechem Turkańskim, proboszczem Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze pod Gostyniem (reprezentującym filipinów) z drugiej strony dot. zatwierdzenia równego podziału spornego legatu testamentowego 18 000 złp wraz z należnymi od niego prowizjami, zapisanego przez tegoż Andrzeja Mycielskiego (wypełniającego wolę swej matki Teresy z Grodzieckich), wówczas miecznika kaliskiego, 25 II 1678 r. w grodzie wschowskim na swoich dobrach Pokrzywnica (pow. kościańskim) dla kościoła – sanktuarium na Zdzieżu pod Borkiem, w czasie gdy był on pod zarządem miejscowej Kongregacji filipinów (za prepozyta i rektora ks. Stanisława Grudowicza), pomiędzy kolegium księży kapelanów św. Józefa rezydujące przy tymże kościele a Kongregację Gostyńską, dopóki filipini nie powrócą do Borku i nie dojdzie do scalenia fundacji; w wyroku przytoczono in extenso ekstrakty 2 dok. wydanych wcześniej w tej sprawie (inskrypcja legatu w księgach grodzkich wschowskich z 25 II 1678 r. i ugoda z 25 I 1708 r. w Borku, roborowana 1 III tego roku we Wschowie) oraz dokładnie wyszczególniono obowiązki beneficjentów]

Subject and Keywords:

filipini Gostyń legaty 17w. ; filipini Gostyń legaty 18w. ; oratorianie Gostyń legaty 17w. ; oratorianie Gostyń legaty 18w. ; filipini Borek – Zdzież legaty 17w. ; filipini Borek – Zdzież legaty 18w. ; oratorianie Borek – Zdzież legaty 17w. ; oratorianie Borek – Zdzież legaty 18w. ; Hieronim Wierzbowski (1648 – ok. 1713) sufragan poznański i administrator diecezji, prepozyt kapituły poznańskiej, kustosz warszawski ; Stanisław Grudowicz (1611–1684) prepozyt Kongregacji Gostyńskiej, rektor kościoła i sanktuarium na Zdzieżu pod Borkiem ; Stanisław Sikorski proboszcz i dziekan borecki ; Wojciech Turkański proboszcz Kongregacji Gostyńskiej ; Tomasz Zieleniewicz doktor teologii, minister i prokurator Kongregacji Gostyńskiej ; Franciszek Stankiewicz kapelan kolegium św. Józefa przy kościele NMP na Zdzieżu pod Borkiem ; Szymon Liziński kapelan kolegium św. Józefa przy kościele NMP na Zdzieżu pod Borkiem ; Jan Józef Czechowicz penitencjarz katedralny, proboszcz kolegiaty Wszystkich Świętych i kościoła św. Wojciecha w Poznaniu, notariusz apostolski ; Andrzej Mycielski (?-1707) miecznik kaliski, chorąży poznański ; Marianna z Tuczyńskich Mycielska chorążyna poznańska ; Krzysztof Mielżyński starosta kcyński ; Adam Żychliński (?-1736) kasztelan lędzki i międzyrzecki ; Józef Molski (?-1731) stolnik kaliski, kasztelan rogoziński ; Wojciech Malczewski (?-1684) podsędek i sędzia surogator grodzki wschowski ; Borek 18w. ; kościół na Zdzieżu legaty ; Pokrzywnica 18w. zapisy na dobrach

Place of publication:

Poznań

Object type:

akta ; dokumenty

Signature:

sygn. A/9

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1709.06.12

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: