Object structure

Title:

M(agnifi)ca Rogalinska Congregationi Gostin(ensi) Summam 3000 fl(orenorum) Pol(onicalium) Inscribit.1718. In C(ast)ro Wschov(ensi) [Ekstrakt z ksiąg grodzkich wschowskich rekognicji Heleny z Tworzyańskich Rogalińskiej, wdowy po Stanisławie, pisarzu ziemskim poznańskim, w dwóch sprawach: zapisania na rzecz Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze pod Gostyniem na swym posagu i wianie sumy 3000 złp z przeznaczeniem 2000 złp na fundusz wielkiego ołtarza pw. Najświętszej Maryi Panny w świętogórskiej świątyni, a 1000 złp na utrzymanie działającej przy tym kościele kapeli muzycznej (z zastrzeżeniem jednakże dożywotniego pobierania prowizji od tego legatu na własne utrzymanie); zapisania na własność Kongregacji domu lub dworu zbudowanego własnym kosztem przy kościele (za zgodą filipinów) dla siebie na przeżycie ostatnich lat życia, również z zastrzeżeniem dożywocia i praw własności do czasu jej śmierci dla pozostającej przy niej do pomocy rodziny; na odwrocie notatki dot. odebrania przez filipinów pierwszej sumy w 1725 r. i zahipotekowania drugiej na dobrach Jurkowo w r. 1756]

Subject and Keywords:

filipini Gostyń legaty 18w. ; oratorianie Gostyń legaty 18w. ; Helena z Tworzyańskich Rogalińska pisarzowa poznańska ; Michał Ładyński filipin, proboszcz Kongregacji Gostyńskiej, następca Ziembińskiego ; Jan Ziembiński proboszcz Kongregacji Gostyńskiej ; Jurkowo 18w. zapisy na dobrach

Description:

s. 3 ; pieczęć ; noty dorsalne ; podkreślenia w tekście

Place of publication:

Wschowa

Object type:

akta ; dokumenty

Signature:

sygn. A/5

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1718.02.03

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu

Digital object format:

image/x.djvu