Object structure

Title:

Wypisy z ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej z lat 1678-1916, z akt hipotecznych sądu w Gnieźnie z lat 1624-1906, z archiwów kościelnych i miejskich z lat 1506-1844, z publikacji źródłowych, literatury heraldycznej, XIX-wiecznej prasy i pruskich dzienników urzędówych, wspomnień oraz próby genealogii rodzin poznańskich

Creator:

Skowroński, Wojciech Józef (1904–1978)

Subject and Keywords:

szlachta wielkopolska ; mieszczaństwo wielkopolskie ; genealogia ; dane metrykalne ; XVI-XX w.

Description:

Zeszyty zawierające dane metrykalne szlachty i mieszczaństwa wielkopolskiego prowadzone były przez dra Wojciecha Skowrońskiego w trakcie objazdu parafii rzymskokatolickich archidiezezji gnieźnieńskiej oraz diecezji poznańskiej, włocławskiej i wrocławskiej z terenu historycznej Wielkopolski (dawnych województw poznańskiego i kaliskiego), gdzie dokonywał wypisów z ksiąg metrykalnych od końca XVI do początku XX wieku. Uzupełniał je wypisami z akt hipotecznych, nagrobków, XIX-wiecznej prasy, publikacji źródłowych i literatury heraldycznej. ; Stosowane przez Skowrońskiego skróty nazw ksiąg metrykalnych: B (Liber Baptisatorum), C (Liber Copulatorum), M (Liber Mortuorum) ; Braki w numeracji stron - część stron niezapisana - nie zostały zeskanowane

Signature:

Rkp.1635

Language:

pol ; lat ; ger

Rights Management:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Rights holder:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Digitisation:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Location of original object:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: