Object structure
Title:

Dokumenty oryginalne z czasów Zygmunta I z lat 1530-1547

Subject and Keywords:

Zygmunt I Stary (1467-1548) król Polski ; Zygmunt II August (1520-1572) król Polski ; Bona (1494-1557) królowa Polski ; Austria 16w. ; Bochnia 16w. ; polityka zagraniczna 16w.

Description:

27 k. , 23,5x33 cm ; List Mikołaja Wierzgajły, bpa-elekta miednickiego, Wojciecha Gasztołda, woj. wileńskiego i Jana Zabrzezińskiego, marsz. wielkiego litewskiego do Piotra Tomickiego, podkanclerzego koronnego i Krzysztofa Szydłowieckiego, kaszt. krakowskiego, kanclerza wielkiego koronnego, Wilno 11 VII 1530 k. 1-2v. , Odpoviedz od krolia Jego M. starshego panu [Mikołajowi Radziwiłłowi] marshalkowi vielkiemu lithewskiemu na posselsthwo od krolia Jego M. mlodshego [Zygmunta Augusta] b.m. [1546] k. 3-6v.; pochodzi z: "40. F: 43 Publicznych" , Zygmunt Stary modyfikuje swój wyrok z 1521 r., regulujący stosunki między rajcami bocheńskimi a Mikołajem Cikowskim, kaszt. sądeckim, wójtem bocheńskim, wydany na podstawie wyroków komisarskich z 1518 i 1520 oraz układu arbitrów z 1516 r., Kraków 7 VI 1533 k. 7-16v. , Regesty z 16 w. k. 7 , k. 17-17v. czyste , Bona, królowa polska do Jerzego Radziwiłła, kaszt. wileńskiego, marsz. nadwornego litewskiego, hetm. wielkiego litewskiego, Rudniki 25 VI 1534 k. 18-19v.; pochodzi z: "No 5. Fas[c.] 26 Publicznych" , Zygmunt Stary do Jana z Dalejowa, kaszt. halickiego, Wasiliszki 22 X 1536 k. 20-20v. , Olbracht Gasztołd, woj. wileński, kancl. wielki litewski do Jerzego Radziwiłła, kaszt. wileńskiego, marsz. nadwornego, hetm. wielkiego litewskiego, Wilno 12 III 1536 k. 21-22v.; pochodzi z: "No 2. Fasc. 9 Publicznych" , Ferdynand Habsburg, król rzymski do Zygmunta Augusta, Augsburg 2 XII 1547 k. 23-25v. , Karol V, cesarz rzymski do Zygmunta Starego, Augsburg 24 XII 1547 k. 26-27v.

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00229

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

16w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: