Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

2009 - Rocznik LXXV

Publication structure:
 • Roczniki Historyczne
  • 2009 - Rocznik LXXV
   • Karty tytułowe R. LXXV, 2009
   • Jurek Tomasz, Ad Mestris locum. Gdzie znajdował się klasztor założony przez św. Wojciecha?
   • Andrałojć Małgorzata, Andrałojć Mirosław, Bulle księcia Bolesława Krzywoustego
   • Dorna Maciej, Nadanie biskupa płockiego Guntera i kapituły płockiej dla Zakonu Krzyżackiego z 17 marca 1230 roku. Autentyk czy falsyfikat?
   • Szczur Stanisław, W sprawie sukcesji andegaweńskiej w Polsce
   • Brzeziński Witold, Wdowieństwo i powtórne zamążpójście kobiet wśród możniejszej szlachty polskiej późnego średniowiecza
   • Nabiałek Karol, Akta procesu o wymiar świętopietrza w parafii Książnice Wielkie w diecezji krakowskiej z 1491 roku (Biblioteka Jagiellońska, rękopis 1815)
   • Grzesik Ryszard, recenzja: Anna Kotłowska, Obraz dziejów w Chronici canones Euzebiusza z Cezarei, Poznań 2009
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Caspar Ehlers, Die Integration Sachsens in das fränkische Reich (751-1024), Göttingen 2007
   • Ożóg Krzysztof, recenzja:, Sylvain Gouguenheim, Aristote au Mont Saint-Michel. Les racines grecques de l’Europe chrétienne, Paris 2008
   • Ożóg Krzysztof, recenzja: The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX, edited by Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington, Washington 2008
   • Jurek Tomasz, recenzja: Přemyslovci. Budování českého státu, eds. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička, Praha 2009
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Thomas Wünsch, Deutsche und Slawen im Mittelalter. Beziehungen zu Tschechen, Polen, Südslawen und Russen, München 2008
   • Jurek Tomasz, recenzja: Michał Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138-1296, Poznań 2009
   • Gidaszewski Tomasz, recenzja: Maciej Maciejowski, Orientacje polityczne biskupów metropolii gnieźnieńskiej 1283-1320, Kraków 2007
   • Grzesik Ryszard, recenzja: Augustyn ze Stargardu zwany niegdyś Angelusem, Protokół. Kamieńska kronika – rodowód książąt pomorskich. Tzw. Stargardzka genealogia, oprac. Edward Rymar, Stargard 2008
   • Skierska Izabela (1967-2014), recenzja: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. Krzysztof Ożóg , Tomasz G ałuszka OP, Anna Zajchowska, Kraków 2008
   • Czechowicz, Bogusław, recenzja: Romuald Kaczmarek, Italianizmy. Studia nad recepcją gotyckiej sztuki włoskiej w rzeźbie środkowo-wschodniej Europy (koniec XIII – koniec XIV wieku), (Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3084, Historia Sztuki 27, Wrocław 2008
   • Jurek Tomasz, recenzja: Zygfryd Rymaszewski, Woźny sądowy. Z badań nad organizacją sądów prawa polskiego w średniowieczu, Warszawa 2008
   • Dembińsk Paweł, recenzja: Repertorium Poenitentiariae Germanicum, Bd. VII: Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Innozenz’ VIII. vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches 1484-1492, bearb. von Hildegard Schneider-Schmugge und Ludwig Schmugge, Tübingen 2008
   • Starnawska Maria, recenzja: Jyri Hasecker, Die Johanniter und die Wallfahrt nach Jerusalem (1480-1522), Göttingen 2008 (Maria Starnawska, Siedlce)
   • Jurek Tomasz, recenzja: Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích). Edice, k vydání připravili Petr Kreuz, Ivan Martinovský, Praha 2007
   • Jurek Tomasz, recenzja:, Norbert Conrads, Schlesien in der Frühmoderne. Zur politischen und geistigen Kultur eines habsburgischen Landes, Köln-Weimar-Wien 2009
   • Chodyła Zbigniew, recenzja: Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631-1655, wyd. Paweł Klint, Poznań-Wrocław 2008
   • Chodyła Zbigniew, recenzja: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696-1732, wyd. Michał Zwierzykowski, Poznań 2008
   • Molik Witold, recenzja: Krzysztof Marchlewicz, Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863), Poznań 2008
   • Strzelczyk Jerzy,recenzja: Eduard Mühle, Für Volk und deutschen Osten. Der Historiker Hermann Aubin und die deutsche Ostforschung, Düsseldorf 2005; Briefe des Ostforschers Hermann Aubin aus den Jahren 1910-1968, hrsg. von Eduard Mühle, Marburg 2008
   • Kiec Olgierd,recenzja: Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku, red. Maria Wanda Wanatowicz, Katowice 2007
   • Kiec Olgierd, recenzja: Ewangelicy w Radomiu i regionie (XVI-XX w.). Studia i materiały, red. Jarosław Kłaczkow, Radom 2007; Społeczność ewangelicka Radomia podczas okupacji hitlerowskiej. Studia i materiały,red. Jarosław Kłaczkow, Radom 2009
   • Jurek Tomasz, recenzja: Jeszcze o metodzie badań nad majątkami możnowładczymi. Odpowiedź na uwagi Zbyszka Górczaka
   • Współpracownicy Rocznika 2009
   • Jurek Tomasz, Fragmenty zaginionej księgi sądu dworskiego w Świdnicy z lat 1372-1404