Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to publication
Szkice historyczne. T.1-4
Found : 689
View:
1. 

Karol Szajnocha

Krajewski Józef Gustaw

Keywords: Karol Szajnocha "Jadwiga i Jagiełło" , Karol Szajnocha (1818-1868) , szkice historyczne polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Szkice historyczne. T.4

Szajnocha Karol (1818-1868)

Keywords: Elżbieta "Łokietkówna" (1305-1380) , Elżbieta Radziejowska , Hieronim Radziejowski , Mikołaj Kostomarow "Bohdan Chmielnicki" , Ruś 16w. , Słowianie obyczaje , kobieta , szkice historyczne 19w. , szlachta , Światowid

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Szkice historyczne. T.2

Szajnocha Karol (1818-1868)

Keywords: Bitwa pod Lesienicami 1675r. , Bolesław Chrobry , Jadwiga Jagiellonka , Lwów , Polska 13w. , Trynitarze , Walgierz Wdały , kobieta , szkice historyczne 19w. , szlachta polska historia , wojna polsko-turecka 1672-1676

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Szkice historyczne. T.1

Szajnocha Karol (1818-1868)

Keywords: Anna Oświecim , Barbara Radziwiłłówna , Kazimierz Wielki (1310-1370) król Polski , Kraków , Polska historia , Stanisław Oświecim z Kunowy , Wacław Potocki , szkice historyczne 19w. , św. Kinga

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Szkice historyczne. T.3

Szajnocha Karol (1818-1868)

Keywords: Andaluzja , Jan III Sobieski król Polski (1629-1696) , Jan Stanisław Jabłonowski , Krzysztof Opaliński , Stefan Czarniecki , Słowianie historia , rolnictwo Polska , szkice historyczne 19w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dziewica Orleańska. Ustęp z dziejów Francyi

Libelt Karol Fryderyk

Keywords: Francja 15w. , Joanna d'Arc (1412-1431) , Wojna stuletnia (1337-1453)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pisma różne

Libelt Karol (1807-1875)

Keywords: Adam Mickiewicz (1798-1855) wykłady , Józef Hoene-Wroński (1776-1853) , Towarzystwo Naukowej Pomocy w Poznaniu , stowarzyszenia , szkolnictwo 19w. , szkoła realna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pisma polityczne

Libelt Karol (1807-1875)

Keywords: Europa 19w. , jezuici 19w. , judaizm , kobieta 19w. , rolnictwo Francja 19w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Szkice historyczne. Seria 2

Kubala Ludwik

Keywords: Polska historia 17w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

O sztuce i człowieku wiecznym

Wasilewski Zygmunt

Keywords: Historia szkice , Literatura szkice , Mickiewicz Adam (1798-1855) , Słowacki Juliusz (1809-1849)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Warszawa pod względem topograficznym, hygienicznym i geologicznym, wraz z planem miasta wystawiającym wartość hygieniczną każdego domu

Gregorowicz Karol

Keywords: Warszawa historia , geografia 19w. , geologia 19w. , higiena 19w. , topografia Warszawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rozmowy o dawnych dziejach

Swieżawski Ernest Sulimczyk

Keywords: Polska historia , szkice historyczne 19w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Polska odradzająca się czyli dzieje polskie od roku 1795 potocznie opowiedziane przez Joachima Lelewela

Lelewel Joachim (1786-1861)

Keywords: Polska 18w. szkice , Polska 19w. szkice

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wskrzeszenie państwa polskiego. Szkic historyczny. Tomy 1-2

Bobrzyńsk,i Michał

Keywords: Polska 20w. , polityka międzynarodowa 20w. , polityka wewnętrzna 20w. , szkice historyczne 20w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831

Callier Edmund (1833-1893)

Keywords: Ludwik Mierosławski (1814-1878) , Polska historia 19w. , Powstanie Listopadowe 1830r. , Stanisław Barzykowski

Find similar objects  |  Add to bibliography