Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to publication
Postilla Catholica tho iesth / Kazania na kożdą Niedzielę / y na kożde święto przez cały Rok / według wykładu [...] Kościoła swiętego powszechnego [...] przez [...] Jakuba Wuyka...
Found : 857
View:
1. 

Janek Jacenty - rozstrzelany przez Grenzschutz 11.01.1919

Description: fotografia

Keywords: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rozmaitości Ofiarowane Dziatkom Przez życzliwych

Falkowski Jakób Zebedeusz

Keywords: literatura polska , opowiadania polskie 19w. , religia katolicka 19w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ramoty i ramotki Augusta Wilkońskiego. T.1-5

Wilkoński August

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Materyały do Klimatografii Galicyi

Keywords: Galicja meteorologia , czasopisma polskie 19w. , czasopisma polskie 20w. , klimat Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Homilie na niedziele całego roku wydane przez X.Fr.Xaw. Wolińskiego

Woliński Franciszek Ksawery

Keywords: homiletyka , katolicyzm 19w. , kazania 19w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Postylla kościoła powszechnego apostolskiego słowem bożym ugruntowana na Jezusie Chrystusie spisana przez [...] Krzysztofa Kraińskiego

Kraiński, Krzysztof (1556-1618)

Keywords: kazania polskie 17w. , kościoły reformowane Polska 17w. , postylle 17w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pisma Józefa Bohdana Zaleskiego. T.1-4

Zaleski Józef Bohdan (1802-1886)

Keywords: Poezja polska 19w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zebranie Rytmów przez Wierszopisów Żyjących lub Naszego Wieku zeszłych Pisarzy, T. 2, Załuski Józef Andrzej [Pisma zebrane]

Załuski, Józef Andrzej (1702-1774)

Keywords: poezja 18w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zebranie Rytmów przez Wierszopisów Żyjących lub Naszego Wieku zeszłych Pisarzy, T. 3, Załuski Józef Andrzej [Pisma zebrane] [...]

Keywords: poezja 18w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pasterze na Bachorzy. Sielanki kujawskie przez F.L.J.

Jaskólski Feliks

Keywords: sielanki polskie 19w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Nauka sztuki położniczey dla niewiast przez Mikołaia Mianowskiego

Mianowski Mikołaj

Keywords: historia medycyny , położnictwo 19w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Konstytucya pruska, przyjęta przez króla pruskiego i obiedwie izby

Keywords: Konstytucja pruska 1848r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Niezawodny sposób zapobieżenia kołowrotowi, wynaleziony przez Ignacego Lipskiego

Lipski Ignacy

Keywords: hodowla owiec , weterynaria 19w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Pomnik powstańców w Margoninie po zniszczeniu przez hitlerowców

Greger Kazimierz

Description: fotografia

Keywords: Margonin , Powstanie Wielkopolskie 1918/1919

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rozprawa o kroju sukien męskich podług wyrachowania matematycznego napisana przez Tomasza Kulczyckiego

Kulczycki Tomasz

Keywords: krawiectwo 19w.

Find similar objects  |  Add to bibliography