Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to publication
Rękopisy staropolskie XVI-XVIII w.
Found : 4531
View:
1. 

Rękopisy planowane do wprowadzenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Mickiewicz Adam - rękopisy

Mickiewicz Adam (1798-1855)

Keywords: Adam Mickiewicz "Dziady" , Poezja polska 19w. , rękopisy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Akta sejmu warszawskiego 1563-1564

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Gazety Pisane

Keywords: Polska 18w. , czasopiśmiennictwo polskie 18w. , gazety , rękopisy 18w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Regestrum acticationum scabinalium (1539-1660)

Keywords: onomastyka , topomastyka , Łańcut

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ciuile bellum Reipublicae perniciosissimum

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Staroscie y posłowi dozywotniemu chełmskiemu

Keywords: Polska , źródła

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

O moderowaniu artykułow Xiąże tractował nie o sądzeniu, gleiczie

Keywords: źródła

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rozmowa syna z matką

Keywords: źródła

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sequitur commiseratio sine commemoratione

Keywords: historia , źródła

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Beatus Vir

Keywords: źródła

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Trąba na pospolite ruszenie przeciw Jezuitom

Keywords: Jezuici , historia , źródła

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Modlitwa

Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887)

Keywords: Poezja polska 19w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Notatki rękopiśmienne Józefa Ignacego Kraszewskiego

Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887)

Keywords: Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

O domie rakuskim przestrogi

Keywords: rakuski dwór

Find similar objects  |  Add to bibliography