Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to publication
1864
Found : 11762
View:
1. 

Sachregister ... pro 1864

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Verzeichniss der am 10 September 1864 gezogenen ...

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Verzeichniss der am 14. März 1864 gezogenen ... Schuldverschreibungen der Staats-Ausleihe vom Jahre 1848.

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Verzeichniss der am 14 Dezember 1864 gezogenen ...

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Verzeichniss der am 18. Juni 1864 ... am Januar 1865 ...

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wykaz I. wywołanych dnia 25 czerwca 1864 w czasie od 21 lipca do 4 sierpnia 1864 złożyć się mających 4 procent ...

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Beilage zum Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen. Neue Statuten

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Beilage zum Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wykaz I. wywołanych dnia 19 listopada 1864 ... złożyć się mających 3 1/2 procent. listów zastawnych W. X. Poznańskiego

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wykaz I. wywołanych powtórnie 4 procent listów zastawnych W. X. Poznańskiego, które w terminie St.Jana 1864 mały być złożone.

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wykaz I. powtórnie wywołanych ... listów zastawnych ... W. X. Poznańskiego ...

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wykaz II. dawniej już wywołanych wywołanych lecz dotychczas nie złożonych ... listów zastawnych ... W. X. Poznańskiego

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Liste der Prämien

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wykaz wywołanych celem ich wymiany lecz dotychczas jeszcze nie złożonych ... listów zastawnych ...

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wykaz wywołanych do spłaty gotowizną 3 1/2 procent. listów zastawnych W. X. Poznańskiego w czasie od 4. do końca Sierpnia 1864 złożyć się mających

Keywords: Poznań 19w. , Prowincja Poznańska , Wielkie Księstwo Poznańskie , Wielkopolanie 19w. , obwieszczenia , regulaminy , statuty , zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography