Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to publication
Cz.2
Found : 468
View:
1. 

Na uslugach powstania wielkopolskiego 1919

Szuman Antoni

Keywords: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 , Szuman, Antoni (1867-1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Na usługach powstania wielkopolskiego 1919; w Łodzi 1888-1893; wspomnienia Antoniego Szumana i Wacława Dąbrowskiego

Dąbrowski Wacław

Keywords: Antoni Szuman (1867-1944) , Bunt Łódzki 1892r. , polski ruch robotniczy , zabór rosyjski , Łódź ruch robotniczy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ustawy Związku Rodzinnego Szumanów

Keywords: Antoni Szuman , Henryk Szuman , Henryka z Hoyerów , Jan Nepomucen Szuman , Jan Szuman , Leon Szuman , Maryan Szuman , Michał Maurycy Szuman , Stanisław Szuman , Związek Rodzinny Szumanów Poznań

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Na usługach powstania wielkopolskiego 1919; w Szczecinie 1919; na usługach powstania wielkopolskiego

Szuman Antoni

Keywords: Altdamm , Antoni Szuman (1867-1944) , Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 , Szczecin 1919r. , Szczecin Rada Ludowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Luźne kartki z wspomnień życia własnego: (dział trzeci: Rok 1848)

Szuman, Henryk (1822-1910)

Keywords: Berlin , Szuman, Henryk (1822-1910) , Wiosna Ludów 1848-1849 , relacje osobiste , 1848 , Niemcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wystawa obrazów Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz Firmy Portretowej "S. I. Witkiewicz": od 23 czerwca do 22 lipca 1929 w Salonie Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków

Szuman, Stefan (przedm.)

Keywords: 20w. , Firma Portretowa "S. I. Witkiewicz" , PWK , Szuman, Stefan , Wielkopolski Związek Artystów Plastyków w Poznaniu , Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) , malarstwo polskie , portrety , 1929 , Poznań

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rys historyczny początków i zawiązku parlamentaryzmu polskiego w Prusiech

Szuman H.

Keywords: Koło Polskie , Koło Polskie w sejmie pruskim , Koło sejmu polskiego , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu , Prusy , Sejm Pruski , Wielkie Księstwo Poznańskie , parlamentaryzm , parlamentaryzm polski

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pogląd krytyczny na metafizykę Kanta

Szuman J. N.

Keywords: Kant Immanuel (1724-1804) , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu , filozofia krytyczna , metafizyka , metafizyka Kanta

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rys historyczny początków i zawiązku parlamentaryzmu polskiego w Prusiech

Szuman, H.

Keywords: Koło Polskie w sejmie pruskim , Sejm Pruski , Wielkie Księstwo Poznańskie , parlament pruski , parlamentaryzm polski w Prusach

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Gazeta Poniedziałkowa: pismo polityczne, kulturalne i gospodarcze

Szeląg Antoni (red.odpow.)

Keywords: 20w. , Polska , gospodarka , kultura , okres międzywojenny , polityka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Gazeta Wielkopolska Niedzielna

Woykowski Antoni (1817-1850) (red.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Z papierów ś. p. stryja mego Pant. Szumana: uwagi nad upadkiem szkół i oświaty w tej części Polski, która się zwie W. Ks. Poznańskiem i propozycye organizacyi szkolnictwa według potrzeb czasu

Szuman Wawrzyniec Pantaleon (1782-1849)

Keywords: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu , Wielkie Księstwo Poznańskie , szkolnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rys życia i działalności Karola Libelta. Wspomnienie pośmiertne na rocznicę smierci jego spisał H. Szuman

Szuman H.

Keywords: Karol Libelt (1807-1875)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dr Leon Szuman, rycerz w służbie św. Huberta

Kobylański Józef Władysław

Keywords: łowiectwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nasz Przewodnik. R. 1. 1913, nr 12

Janiszewski, Józef (1880-1940)

Keywords: Trzeźwość - popularyzacja

Find similar objects  |  Add to bibliography