Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to publication
Materiały genealogiczne wielkopolskich rodzin nieszlacheckich XVI-XX w.
Found : 94
View:
1. 

Wiadomości źródłowe do wsi wielkopolskich od XV do XX w. Wypisy z ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej, z akt hipotecznych, literatury i publikacji źródłowych (ułożone alfabetycznie według nazw miejscowości)

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: dane metrykalne , wieś wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): A

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): B

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): B

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): C

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): F

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): D

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): H

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): G

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): G

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): J

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): K

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): I

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): K

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): M

Skowroński, Wojciech Józef (1904-1978)

Keywords: XVI-XX w. , dane metrykalne , genealogia , mieszczaństwo wielkopolskie , szlachta wielkopolska

Find similar objects  |  Add to bibliography