Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to publication
1951
Found : 999
View:
1. 

Przegląd Artyleryjski: miesięcznik wydawany przez Główny Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego 1946 styczeń/luty R.24 Z.1/2

Kondratiew Borys (red. odp.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przegląd Artyleryjski: miesięcznik wydawany przez Główny Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego 1946 marzec/kwiecień R.24 Z.3/4

Kondratiew Borys (red. odp.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przegląd Artyleryjski: miesięcznik wydawany przez Główny Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego 1946 maj/czerwiec R.24 Z.5/6

Kondratiew Borys (red. odp.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przegląd Artyleryjski: miesięcznik wydawany przez Główny Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego 1946 lipiec/sierpień R.24 Z.7/8

Bagieński Edward (red. odp.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przegląd Artyleryjski: miesięcznik wydawany przez Główny Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego 1946 wrzesień/październik R.24 Z.9/10

Bagieński Edward (red. odp.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Przegląd Artyleryjski: miesięcznik wydawany przez Główny Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego 1946 listopad/grudzień R.24 Z.11/12

Bagieński Edward (red. odp.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przegląd Artyleryjski: dwumiesięcznik wydawany przez Główny Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego 1949 styczeń/luty R.27 Z.1

Kossakiewicz Tadeusz (red. odp.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Przegląd Artyleryjski: dwumiesięcznik wydawany przez Główny Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego 1949 marzec/kwiecień R.27 Z.2

Kossakiewicz Tadeusz (red. odp.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Przegląd Artyleryjski: dwumiesięcznik wydawany przez Główny Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego 1949 maj/czerwiec R.27 Z.3

Kossakiewicz Tadeusz (red. odp.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przegląd Artyleryjski: dwumiesięcznik wydawany przez Główny Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego 1949 lipiec/sierpień R.27 Z.4

Kossakiewicz Tadeusz (red. odp.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Przegląd Artyleryjski: dwumiesięcznik wydawany przez Główny Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego 1949 wrzesień/październik R.27 Z.5

Kossakiewicz Tadeusz (red. odp.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przegląd Artyleryjski: dwumiesięcznik wydawany przez Główny Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego 1949 listopad/grudzień R.27 Z.6

Kossakiewicz Tadeusz (red. odp.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Przegląd Artyleryjski: dwumiesięcznik wydawany przez Główny Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego 1950 styczeń/luty R.28 Z.1

Linsenbarth Mikołaj (red.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Przegląd Artyleryjski: miesięcznik wydawany przez Dowództwo Artylerii Wojska Polskiego 1945 listopad/grudzień R.23 Z.3/4

Kondratiew Borys (red. odp.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Przegląd Artyleryjski: dwumiesięcznik wydawany przez Dowództwo Artylerii Wojska Polskiego 1950 wrzesień/październik R.28 Z.5

Linsenbarth Mikołaj (red.)

Keywords: Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). 3 Departament Artylerii i Uzbrojenia. Wydział Artylerii , Wojsko Polskie , Wojsko Polskie. Dowództwo Artylerii , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat , Wojsko Polskie. Główny Inspektorat Artylerii , Wojsko Polskie. Szefostwo Artylerii , artyleria , czasopisma wojskowe , okres międzywojenny , uzbrojenie

Find similar objects  |  Add to bibliography