Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to publication
Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok...
Found : 197
View:
1. 

Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1923/24

Keywords: Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu , Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu , Poznań

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1921/22

Keywords: Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu , Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu , Poznań

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1929/30

Keywords: Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu , Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu , Poznań

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1930/31

Keywords: Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu , Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu , Poznań

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1926/27

Keywords: Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu , Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu , Poznań

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 19227/28

Keywords: Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu , Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu , Poznań

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1924/25

Keywords: Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu , Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu , Poznań

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1925/26

Keywords: Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu , Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu , Poznań

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1922/23

Keywords: Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu , Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu , Poznań

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1921/22

Państwowe Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu

Keywords: Drukarnia Katolicka w Poznaniu , Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu , Państwowe Gimnazjum św. Marji Magdaleny , Poznań, edukacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zarys dziejów Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu; na 350-letni jubileusz szkoły

Ręgorowicz Ludwik

Keywords: Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu , kulturkampf , rugi pruskie , szkolnictwo jezuickie (1573-1773) Poznań , szkoła pruska (1815-1918)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pamiętnik maturzystów kl. VIII Ref. Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu z roku szkolnego 1926/27.

Keywords: Drukarnia Dziennika Poznańskiego , Poznań , Reformowane Gimnazjum św. Marji Magdaleny Poznań , fotografie , pamiętnik

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1931/32

Keywords: Drukarnia Państwowa w Poznaniu , Gimnazjuim św. Marii Magdaleny w Poznaniu , Państwowe Gimnazjum św. Marji Magdalenyw Poznaniu , Poznań, edukacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Jednodniówka z okazji zjazdu b. uczniów Gimnazjum św. Marji Magdaleny

Forecki Franciszek

Keywords: Drukarnia Dziennika Poznańskiego , Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu , Państwowe Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu , Poznań, edukacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1928/29

Keywords: Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu , Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu , Poznań

Find similar objects  |  Add to bibliography