Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to edition
Iubileusz wielki, od Oyca S. [...] Clemensa VIII. na żądanie [...] Zygmunta III. Krolestwu wszystkiemu do kościoła kathedralnego krakowskiego pozolony. przez Iana Ianuszowskiego porzadnie spisany
Found : 575
View:
1. 

Wybor Wiadomosci Gospodarskich Nro VIII

Keywords: czasopisma polskie 18w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

List Fiodora Iwanowicza do Klemensa VIII 1597

Keywords: Fiodor Iwanowicz korespondencja , Klemens VIII (1536-1605) papież korespondencja , Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski , historia Polski 1587-1595

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zawodnik poczworny chrześciańskiego biegu...

Sitański Franciszek

Keywords: kazania pogrzebowe 17w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Copia listu tychże [Wielkopolan VIII 1607]

Keywords: Polska 17w. , historia 17w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kaznodzieja to jest sposób odprawowania nabożeństwa [...] przez X. Andrzeja Węgierskiego. T. 1-3

Węgierski, Andrzej

Keywords: kaznodziejstwo 17w. , podręczniki 17w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Literae magni dvcis exercituum Joannis Zamoscy ad Clementem [VIII] Papam de secundis nuptys Sigismundi III regis. Datum [Zamość] 14.03.1605

Keywords: Jan Zamoyski (1542-1605) Hetman Wielki Koronny Rzeczpospolitej Obojga Narodów , Klemens VIII (Hipolit Aldobrandini) (1536-1605) papież (1592-1605) , Polska 17w. , Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski (1587-1632) i Szwecji (1592-1599) , historia 17w. , źródła 17w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przeżegnanie odnowione Krola Nawarskiego [Henryka IV] Ktore mu dał na Krolestwo francuskie Ociec ś. Papież Clemens VIII, dnia 17 septemb[ris] 1595

Keywords: Henryk IV Wielki (1553-1610) król Francji , Klemens VIII (1536-1605) papież , katolicyzm 16w. , papiestwo 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Przezegnanie odnowione Krola Nawarskiego: Ktore mu dał na Krolestwo francuskie oćiec ś. Papież Clemens VIII dnia 17 Septemb[ris] 1595

Keywords: Henryk IV (król Francji ; 1553-1610) , Klemens VIII (papież ; 1536-1605) , papiestwo 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[Dziennik oblężenia i zdobycia Pesztu przez Turków 17-21 VIII 1541] [ok. 22 VIII 1541]

Keywords: Polska 16w. , Zygmunt I Stary (1467-1548) król Polski , źródła 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

List papieża Klemensa VIII do Andrzeja Opalińskiego, Rzym 24.05.1592

Keywords: Andrzej Opaliński herbu Łodzia (1540-1593) marszałek wielki koronny , Klemens VIII (Hipolit Aldobrandini) (1536-1605) papież (1592-1605) , Polska 16w. , Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski , listy 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

List króla Zygmunta III do papieża Klemensa VIII, Warszawa ok.1592

Keywords: Klemens VIII (Hipolit Aldobrandini) (1536-1605) papież (1592-1605) , Polska 16w. , Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski , listy 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

List króla Zygmunta III do papieża Klemensa VIII, Warszawa 01.03. ok.1590

Keywords: Klemens VIII (Hipolit Aldobrandini) (1536-1605) papież (1592-1605) , Polska 16w. , Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski , listy 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Odpowiedz papieża Klemensa VIII na list króla Zygmunta III, Rzym 22.08.1591

Keywords: Klemens VIII (Hipolit Aldobrandini) (1536-1605) papież (1592-1605) , Polska 16w. , Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski , listy 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

List papieża Klemensa VIII do króla Zygmunta III, ok. 1592

Keywords: Klemens VIII (Hipolit Aldobrandini) (1536-1605) papież (1592-1605) , Polska 16w. , Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski , listy 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

List króla Zygmunta III do papieża Klemensa VIII, 1592

Keywords: Klemens VIII (Hipolit Aldobrandini) (1536-1605) papież (1592-1605) , Polska 16w. , Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski , listy 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography