Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to edition
Silva rerum
Found : 41
View:
1. 

Silva rerum z pierwszej połowy XVII wieku

Keywords: Polska 17w. , Władysław IV Waza (1595-1648) król Polski , Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski , źródła historyczne 17w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Silva rerum Radolińskich

Keywords: Radolińscy herbu Leszczyc , Stanisław Leszczyński (1677-1766) król Polski , diariusze 18w. , korespondencja 18w. , mowy 18w. , źródła historyczne 18w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Publication Silva rerum z w. XVIII. Listy, mowy, wiersze z czasów Sobieskiego i Augusta II

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Varia. Miscellanea mei laboris tam carminum quam et felicium cogitationum. Ad Maiorem Dei Gloriam Beatissimae Virginis Mariae Immaculatae Honorem. Anno 1714 die. 1. januarii per me Stanislaum Jabłonowski Capitaneum Białocerkieviensem

Jabłonowski Stanisław Wincenty

Keywords: genealogie 18w. , gospodarka , listy 18w. , literatura , mowy 18w. , obyczaje 18w. , silva rerum , szlachta 18w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Silva rerum, czasy Jana III Sobieskiego i Augusta II

Keywords: August II Mocny (1670-1733) król Polski , Jan III Sobieski (1629-1696) król Polski , Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673) król Polski , Polska 17w. , Polska 18w. , Sapiehowie , Władysław IV Waza (1595-1648) król Polski , listy , mowy , sejmy

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Silva rerum

Keywords: August II Mocny (1670-1733) król Polski , Jan III Sobieski (1629-1696) król Polski , Polska 17w. , Polska 18w. , Stanisław Leszczyński (1677-1766) król Polski , joannici , listy , mowy , poezja , protestanci , sejmiki , sejmy 17w. , sejmy 18w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Silva rerum głównie z czasów Augusta II, z diariuszem sejmu

Keywords: August II Mocny (1670-1733) król Polski , Polska 18w. , diariusze sejmowe 18w. , listy 18w. , mowy pogrzebowe 18w. , mowy sejmowe 18w. , poezja polityczna 18w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Silva rerum

Keywords: Sejm polski 18w. , korespondencja dyplomatyczna 18w. , korespondencja polityczna 18w. , mowy 18w. , silva rerum

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Mowy za Augusta II, w czasie bezkrólewia 1733 i za Augusta III

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Akta, mowy, korespondencja i małe formy literackie z drugiej połowy 17 w. i pierwszej połowy 18 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Odpisy akt i korespondencji staropolskiej XVII-XVIII w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Silva rerum o treści historycznej

Keywords: Henryk III Walezy (1551-1589) król Polski i Francji , Jakub Uchański (1502-1581) , Jan III Sobieski (1629-1696) król Polski , Kozacy , Polska 16-17w. , Tatarzy , Urban VIII (1568-1644) papież , silva rerum

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Odpisy akt i korespondencji z XVI-XVIII w.

Keywords: August II Mocny (1670-1733) król Polski , August III Sas (1696-1763) król Polski , Austria , Francja , Kurlandia , Maria Leszczyńska (1703-1768) królowa Francji , Polska , Prusy , Rosja , Stanisław Leszczyński (1677-1766) król Polski , Turcja , Watykan , listy , mowy , poezja okolicznościowa , publicystyka , sejmy 18w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Silva rerum. Ze starych wspomnień...

Wybranowski, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Dokumenty z lat 1452-1794

Keywords: dokumenty , dokumenty królewskie , inwentarze , listy , silva rerum , testamenty

Find similar objects  |  Add to bibliography