Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to edition
Summary of professional accomplishments : Agnieszka Zawadzka
Found : 596
View:
1. 

Autoreferat : Agnieszka Zawadzka

Zawadzka, Agnieszka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacjao osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukoweji popularyzacji nauki : Agnieszka Zawadzka

Zawadzka, Agnieszka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Naczynia - zestaw prac graficznych 2014-2016

Rabiej, Robert (proj. graf.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego = dossier of habilitation procedure

Dobosz-Bruchnalska, Agnieszka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

W niepamięci...

Jankiewicz, Agnieszka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Po-wiązania

Spiegelhalter, Agnieszka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Teren prywatny

Mazur, Maryna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Naczynia - zestaw prac graficznych 2014-2016

Zawadzka, Agnieszka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Znaczenie neuronauki w realizacji cyklu prac graficznych Neuro w oparciu o motywy autobiograficzne i metaforyczne

Jabłońska, Magłorzata

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Komentarz do rzeczy oczywistych : autoreferat

Bosacki, Piotr

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo : autoreferat

Bloom-Kwiatkowska, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Materializacje = materializations : summary of professional achievments : autoreferat

Gorączniak, Wojciech

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Autoreferat

Hoffman, Wojciech

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Autoreferat

Lamorski, Rafał

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Autoreferat

Wolna, Maja

Find similar objects  |  Add to bibliography