Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to edition
[...] Ad Ordines equitum in electione novi regis, in conventu Varsavien[si] habita. Oratio. Anno 1587, mense Aug[usto] Die 14
Found : 87
View:
1. 

Nowiny Crac. die ultima octobr. 1587

Keywords: Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski , historia Polski 1587-1595

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Breue Chronicon arctoae partis Germaniae et vicinarum gentium. Ab anno 1581 [rom.] usque ad 1587

Keywords: Germanicum 16 w. , Niemcy 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Bartosza Paprockiego Dwie broszury polityczne z lat 1587 i 1588

Paprocki, Bartosz

Description: Biblioteka Pisarzów Polskich nr 38

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Karty tytułowe i materiał ozdobniczy z drukarń Aujezdeckiego i Nehringa

Aujezdecki Aleksander (pocz.16w.-1577)

Keywords: drukarnie 16w. , historia druku

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Witanie Rad i Stanów Koronnych Polskich Do Krola [...] Zygmunta III [słow.] w polu, przed miastem Kazimiérzem, przez [...] czynione dnia 9 XII [słow.] 1587

Goślicki, Wawrzyniec bp

Keywords: Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Krótkie rzecży potrzebnych s strony wolnośći a swobod polskich / zebranie / przez tego ktory wszego dobrego życży oycżyznie swoiey / ucżynione roku 1587 12. Februarij

Keywords: Polska 16w. , poezja polska 16w. , polityka 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nowiny s Krakowa de die ultima octobr. 1587

Keywords: Kraków 16w. , Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski , historia Polski 1587-1595

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ceduła z Koła Rycerskiego do panów Rady WXL

Keywords: Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski , historia Polski 1587-1595

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Listy Zygmunta III Wazy króla Polski

Keywords: Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski , historia Polski 1587-1595

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[...] Stanislai Hosii [...] cardinalis [...] episcopi Varmiensis Vita. Auctore Stanislao Rescio [...]

Reszka, Stanisław (1544-1600?)

Keywords: Stanisław, Hozjusz (1504-1579)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Psałterz Dawidów przekładnia Jana Kochanowskiego

Kochanowski Jan (1530-1584)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Upominek albo przestroga zacnemu Narodowi Polskiemu y wszitkiem Stanom Wielkiego Xięstwa Litewskiego, namnieiszi Sługa i brat na to interregnum oddaie. Napisani y widani wroku 1587 [...]

Paprocki, Bartosz (ca 1543-1614)

Keywords: literatura polska 16w. , władcy Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Krótkie rzeczy potrzebnych z strony wolności a swobód polskich zebranie przez tego który wszego dobrego życzy ojczyznie swojej, uczynione roku 1587, 12 Februarii

Turowski Kazimierz Józef. Wyd.

Keywords: Polska 16w. , prawo 16w. , szlachta 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

List papieża Sykstusa V do Andrzeja Opalińskiego z Bnina, 1587

Keywords: Andrzej Opaliński herbu Łodzia (1540-1593) marszałek wielki koronny , Polska 16w. , Stefan Batory (1533-1586) król Polski , Sykstus V (1521-1590) papież , listy 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

List nuncjusza Hanibbala de Capua do Andrzeja Opalińskiego, Bodzentyn 1587

Keywords: Andrzej Opaliński herbu Łodzia (1540-1593) marszałek wielki koronny , Hannibal de Capua , Polska 16w. , listy 16w. , nuncjusze apostolscy w Polsce 16w.

Find similar objects  |  Add to bibliography