Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to edition
Poliński, Mikołaj, 2015.12.15, Recenzja rozprawy habilitacyjnej " Ewa Bloom-Kwiatkowska : autoreferat : analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo"
Found : 512
View:
1. 

Recenzja [Krzysztof Polkowski] rozprawy habilitacyjnej "Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo : autoreferat"

Polkowski, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Recenzja [Piotr Klugowski] rozprawy habilitacyjnej "Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo : autoreferat"

Klugowski, Piotr

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Recenzja [Kamil Kuskowski] rozprawy doktorskiej "Synteza dźwięk - obraz w procesie transkodowania"

Kuskowski, Kamil

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Recenzja [Prot Jarnuszkiewicz] pracy doktorskiej "Synteza dźwięk - obraz w procesie transkodowania"

Jarnuszkiewicz, Prot

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo : autoreferat

Bloom-Kwiatkowska, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo : autoreferat

Bloom-Kwiatkowska, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Index prac malarskich i wideo z lat 2011-2014

Bloom-Kwiatkowska, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dokumentacja 2011-2015 : punctum / świadomość wzrokowa - film video 15' 2013/2014

Bloom-Kwiatkowska, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dokumentacja dorobku twórczego i dydaktycznego 2011/2015

Bloom-Kwiatkowska, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Synteza dźwięk - obraz w procesie transkodowania

Koniusz, Daniel

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Synteza dźwięk - obraz w procesie transkodowania

Koniusz, Daniel

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej "Synteza dźwięk - obraz w procesie transkodowania"

Koniusz, Daniel

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Summary of professional accomplishments. Creative path analysis basedon paintings and video art 2011 – 2014 : autoreferat

Bloom-Kwiatkowska, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Recenzja [Maciej Aleksandrowicz] rozprawy habilitacyjnej "Autoreferat"

Aleksandrowicz, Maciej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Recenzja [Stefan Czyżewski] rozprawy habilitacyjnej "Autoreferat"

Czyżewski, Stefan

Find similar objects  |  Add to bibliography