Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to edition
Polkowski, Krzysztof, 2015.12.14, Recenzja rozprawy habilitacyjnej " Ewa Bloom-Kwiatkowska : autoreferat : analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo"
Found : 653
View:
1. 

Recenzja [Mikołaj Poliński] rozprawy habilitacyjnej "Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo : autoreferat"

Poliński, Mikołaj

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Recenzja [Piotr Klugowski] rozprawy habilitacyjnej "Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo : autoreferat"

Klugowski, Piotr

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo : autoreferat

Bloom-Kwiatkowska, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo : autoreferat

Bloom-Kwiatkowska, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Index prac malarskich i wideo z lat 2011-2014

Bloom-Kwiatkowska, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dokumentacja 2011-2015 : punctum / świadomość wzrokowa - film video 15' 2013/2014

Bloom-Kwiatkowska, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dokumentacja dorobku twórczego i dydaktycznego 2011/2015

Bloom-Kwiatkowska, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Recenzja [Krzysztof Szymanowicz] rozprawy doktorskiej "W niepamięci..."

Szymanowicz, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Materia doświadczenia i obraz

Szostak, Natalia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Materia doświadczenia i obraz : sceny leśne [wideo II]

Szostak, Natalia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Materia doświadczenia i obraz

Szostak, Natalia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Materia doświadczenia i obraz : sceny leśne I, II, III [fotografie]

Szostak, Natalia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Materia doświadczenia i obraz : sceny leśne [opis]

Szostak, Natalia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Materia doświadczenia i obraz : sceny leśne [plan ekspozycji i spis prac]

Szostak, Natalia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Materia doświadczenia i obraz : sceny leśne [wideo I]

Szostak, Natalia

Find similar objects  |  Add to bibliography