Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to edition
Sachregister .. pro 1881
Found : 14437
View:
1. 

Zmarli członkowie Towarzystwa od zawiązania tegoż w roku 1857 do 1881 roku

Keywords: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego odczytane na walnem zebraniu członków 4-go maja 1880r.

Keywords: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Verzeichniss …. vom 11. März 1881 … am 1. October 1881.... Staats - Auleihe vom Jahre 1853

Keywords: statuty ; obwieszczenia ; zarządzenia urzędowe ; regulaminy

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego od zawiązania tegoż w roku 1878 do 1881 roku

Keywords: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Verzeichniss …. vom 17. Juni 1881 … am 2. Januar 1882.... Staats - Auleihe vom Jahre 1868 A

Keywords: statuty ; obwieszczenia ; zarządzenia urzędowe ; regulaminy

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Przyczynek do ważności skarabeów w historyi egipskiej

Święcicki

Keywords: Egipt , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu , archeologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Archiwum Trzemeszeńskie

Łukowski

Keywords: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu , Trzemeszno

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich

Keywords: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu , arcybiskupi gnieźnieńscy , arcybiskupi poznańscy , arcybiskupstwo gnieźnieńskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Kalendarzyk Warszawskiego Laboratorium Chemicznego na rok 1881.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Extra = Beilage zum Amtsblattder Königlichen Regierung zu Posen

Keywords: obwieszczenia ; zarządzenia urzędowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Beilage zum Amtsblatt

Keywords: kolejnictwo 19w. , statuty ; obwieszczenia ; zarządzenia urzędowe ; regulaminy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Außerordentliche Beilage zum Amtsblatt

Keywords: obwieszczenia ; zarządzenia urzędowe ; regulaminy

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Extra=Beilage zum Amtsblatt

Keywords: statuty ; obwieszczenia ; zarządzenia urzędowe ; regulaminy

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Extra=Beilage zum Amtsblatt

Keywords: statuty ; obwieszczenia ; zarządzenia urzędowe ; regulaminy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Extra=Beilage zum Amtsblatt

Keywords: statuty ; obwieszczenia ; zarządzenia urzędowe ; regulaminy

Find similar objects  |  Add to bibliography