Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to edition
Kalendarz Skarbowy na rok 1928
Found : 20
View:
1. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1936

Szkandera Józef (red.)

Keywords: Piłsudski Józef Klemens (1867-1935) , Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny , podatki , prawo administracyjne , prawo konstytucyjne , ustrój państwowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1927

Keywords: Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1932

Keywords: Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1935

Keywords: Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Odrodzona skarbowość polska: zarys historyczny

Keywords: Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , budżety państwowe , celnictwo polskie , danina publiczna , historia , kasowość polska , monopole państwowe , opłaty stemplowe , podatki bezpośrednie , podatki pośrednie , polityka podatkowa , rachunkowość , skarbowość , skarbowość polska , ustawodawstwo skarbowe , waluta polska , władze skarbowe , Śląsk

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kalendarze Skarbowe

Keywords: Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Podatki bezpośrednie w Polsce w okresie pięciolecia 1918-1923: praca dyplomowa Pawła Michalskiego.

Michalski Paweł

Keywords: Polska 1918-1939r. , podatek dochodowy , podatki majątkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1938

Szkandera Józef (red.)

Keywords: Związek Pracowników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , cło , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny , sądownictwo , taryfy i opłaty , ustrój państwowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1937

Szkandera Józef (red.)

Keywords: Związek Pracowników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1939

Machaj Zygmunt (oprac.)

Keywords: Sekcja Wydawnicza Związku Pracowników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , Związek Pracowników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , cło , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny , podatek bezpośredni , podatek pośredni , taryfy i opłaty , ustrój państwowy , ustrój pieniężny

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Księga pamiątkowa polskiej administracji skarbowej w Wielkopolsce i na Pomorzu

Obrzud Stanisław (red.)

Keywords: Polska izby skarbowe okres międzywojenny , Polska urzędy skarbowe okres międzywojenny , Pomorze Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Poznań-Grudziądz , Pomorze administracja skarbowa , Wielkopolska Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych , Wielkopolska administracja skarbowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dziesięciolecie Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Koła Miejscowego w Poznaniu

Keywords: Izba Skarbowa-Poznań-1923-1933 , Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Koło Miejscowe w Poznaniu , urzędnicy-Poznań-dwudziestolecie międzywojenne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Księga pamiątkowa polskiej administracji skarbowej w Wielkopolsce i na Pomorzu Cz.1 Organizacja Państwowej Administracji Skarbowej. Zarys dziejów Administracji Skarbowej Rzeczypospoltej Polskiej przed rozbiorami i w Ks. Warszawskim. Odrębność Ziem Pruskich. Administracja Skarbowa pod Zaborem Pruskim. Organizacja Państwowej Administracji Skarbowej w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1920-1928 za czasów Polski Odrodzonej

Obrzud Stanisław (red.)

Keywords: Księstwo Warszawskie skarbowość administracja , Polska Kongresowa , Polska administracja skarbowa historia , Polska systemy skarbowe okres międzywojenny , Pomorze urzędy skarbowe okres międzywojenny , Wielkie Księstwo Litewskie , dzielnica pruska systemy skarbowe podatki , skarbowość , zabór pruski , ziemie pruskie skarbowość

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Księga pamiątkowa polskiej administracji skarbowej w Wielkopolsce i na Pomorzu Cz.3

Obrzud Stanisław (red.)

Keywords: Bank Związku Spółek Zarobkowych , Brodowo , Brusy Towarzystwo Ceres , Chodzież , Gołębiewko dobra rycerskie , Grudziądz polski przemysł gumowy , Inowrocław Komunalna Kasa Oszczędności , Kleszczewo , Kruszwica Kujawska Wytwórnia Win Henryk Makowski , Mały Garc majątek , Ostaszewo , Pawłowice majątek , Poznań Bank Cukrownictwa , Poznań Bank Ziemian , Poznań C. Hartwig Sp. Akc. , Poznań Sp. Akc. H. Cegielski , Połażejewo , Pępowo majątek , Radostowo majątek , Rudnopole , Wapienno , Zamek Kiszewski

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Księga pamiątkowa polskiej administracji skarbowej w Wielkopolsce i na Pomorzu Cz.2 Informator Podatkowy

Obrzud Stanisław (red.)

Keywords: kapitał renty podatek okres międzywojenny , lokale podatek okres międzywojenny , nieruchomości podatek okres międzywojenny , obrót podatek okres międzywojenny , opłata stemplowa okres międzywojenny , państwowy podatek przemysłowy okres międzywojenny , podatek dochodowy okres międzywojenny , podatek gruntowy okres międzywojenny , podatek pośredni okres międzywojenny , podatek spadkowy okres międzywojenny

Find similar objects  |  Add to bibliography