Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to edition
Kalendarz Skarbowy na rok 1937
Found : 229
View:
1. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1938

Szkandera Józef (red.)

Keywords: Związek Pracowników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , cło , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny , sądownictwo , taryfy i opłaty , ustrój państwowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1939

Machaj Zygmunt (oprac.)

Keywords: Sekcja Wydawnicza Związku Pracowników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , Związek Pracowników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , cło , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny , podatek bezpośredni , podatek pośredni , taryfy i opłaty , ustrój państwowy , ustrój pieniężny

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Życie Cukrownicze : miesięcznik : organ Zw. Zaw. Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej 1937 czerwiec R.15 Nr6

Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: 1900-1945 , 20 w. , Gniezno , Polska , Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej , czasopisma , przemysł cukrowniczy , 1926/1939 , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Życie Cukrownicze : miesięcznik : organ Zw. Zaw. Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej 1937 listopad R.15 Nr7/8/9/10

Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: 1900-1945 , 20 w. , Gniezno , Polska , Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej , czasopisma , przemysł cukrowniczy , 1926/1939 , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1928

Keywords: Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny , podatki bezpośrednie , podatki pośrednie , taryfy i opłaty

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1936

Szkandera Józef (red.)

Keywords: Piłsudski Józef Klemens (1867-1935) , Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny , podatki , prawo administracyjne , prawo konstytucyjne , ustrój państwowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1927

Keywords: Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1932

Keywords: Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kalendarz Skarbowy na rok 1935

Keywords: Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej , finanse publiczne , kalendarze skarbowe , okres międzywojenny

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Życie Cukrownicze : miesięcznik : organ Zw. Zaw. Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej 1936.09.30 R.14 Nr8/9

Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: 1900-1945 , 20 w. , Gniezno , Polska , Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej , czasopisma , przemysł cukrowniczy , 1926/1939 , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Życie Cukrownicze : miesięcznik : organ Zw. Zaw. Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej 1935 kwiecień R.13 Nr4

Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: 1900-1945 , 20 w. , Gniezno , Polska , Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej , czasopisma , przemysł cukrowniczy , 1926/1939 , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Życie Cukrownicze : miesięcznik : organ Polskiego Związku Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej 1931.05.27 R.9 Nr6

Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: 1900-1945 , 20 w. , Gniezno , Polska , Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej , czasopisma , przemysł cukrowniczy , 1926/1939 , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Życie Cukrownicze : miesięcznik : organ Zw. Zaw. Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej 1934.06/07 R.12 Nr6/7

Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: 1900-1945 , 20 w. , Gniezno , Polska , Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej , czasopisma , przemysł cukrowniczy , 1926/1939 , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Życie Cukrownicze : miesięcznik : organ Polskiego Związku Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej 1931.11.01 R.9 Nr11

Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: 1900-1945 , 20 w. , Gniezno , Polska , Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej , czasopisma , przemysł cukrowniczy , 1926/1939 , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Życie Cukrownicze : miesięcznik : organ Polskiego Związku Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej 1931.12.01 R.9 Nr12

Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: 1900-1945 , 20 w. , Gniezno , Polska , Polski Związek Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej , czasopisma , przemysł cukrowniczy , 1926/1939 , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography