Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Similar to edition
Dwutygodnik Sportowy: organ niezależny poświęcony sprawom sportu 1921.06.05 R.1 Z.4
Found : 173
View:
1. 

Dwutygodnik Sportowy

Keywords: Polski Związek Lawn Tenisowy (Poznań) , Poznański Okręgowy Lekkiej Atletyki , Poznański Związek Okręgowy Piłki Nożnej , lekka atletyka , piłka nożna , sport , tenis

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sportowiec: oficjalny organ Pozn. Zw. Okr. Piłki Nożnej

Królikowski Kazimierz (Red.)

Keywords: 20w. , Polska , Poznań , czasopisma , sporty

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sport Wielkopolski: tygodnik poświęcony wszystkim gałęziom sportu i wychow. fizyczn.: organ urzędowy Pozn. Związku Okręgowego Piłki Nożnej

Palczewski Edmund (red.)

Keywords: 20w. , Polska , Poznański Związek Okręgowy Piłki Nożnej , Wielkopolska , sporty

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Głos Ubezpieczonego; organ poświęcony zagadnieniom ubezpieczeń społecznych i opiece społecznej

Rudkowski, Stanisław (red.)

Keywords: 20 w. , Okręgowy Związek Kas Chorych , Polska , opieka społeczna , ubezpieczenia społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sport Polski

Keywords: Polski Związek Lawn Tenisowy (Poznań) , Polski Związek Piłki Nożnej , Poznański Związek Okręgowy Lekkiej Atletyki , Poznański Związek Okręgowy Piłki Nożnej , czasopisma polskie 20w. , lekkoatletyka , okres międzywojenny , piłka nożna , sport , tenis ziemny

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Postęp 1921.06.05 R.32 Nr108

Machalewski, Stefan (red. odp.)

Keywords: Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy , Poznań , czasopisma regionalne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Gazeta Powszechna: organ Zjednoczenia Producentów Rolnych 1921.06.05 R.2 Nr108

Keywords: 20w. , czasopisma społeczno-kulturalne polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dziennik Poznański 1921.06.05 R.63 nr108

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kurier Poznański 1921.06.05 R.16 nr126

Keywords: Gdańsk 1918-1939r. , Górny Śląsk 1918-1939r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dwutygodnik Sportowy: organ niezależny poświęcony sprawom sportu 1921.07.02 R.1 Z.6

Krajna Alfons (red.)

Keywords: Polski Związek Lawn Tenisowy (Poznań) , Poznański Okręgowy Lekkiej Atletyki , Poznański Związek Okręgowy Piłki Nożnej , lekka atletyka , piłka nożna , sport , tenis

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dwutygodnik Sportowy: organ niezależny poświęcony sprawom sportu 1921.05.20 R.1 Z.3

Krajna Alfons (red.)

Keywords: Polski Związek Lawn Tenisowy (Poznań) , Poznański Okręgowy Lekkiej Atletyki , Poznański Związek Okręgowy Piłki Nożnej , lekka atletyka , piłka nożna , sport , tenis

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dwutygodnik Sportowy: organ publikacyjny Poznańskiego Związku Piłki Nożnej poświęcony sprawom sportu 1921.05.11 R.1 Z.2

Krajna Alfons (red.)

Keywords: Polski Związek Lawn Tenisowy (Poznań) , Poznański Okręgowy Lekkiej Atletyki , Poznański Związek Okręgowy Piłki Nożnej , lekka atletyka , piłka nożna , sport , tenis

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dwutygodnik Sportowy: organ publikacyjny Poznańskiego Związku Piłki Nożnej poświęcony sprawom sportu 1921.04.20 R.1 Z.1

Krajna Alfons (red.)

Keywords: Polski Związek Lawn Tenisowy (Poznań) , Poznański Okręgowy Lekkiej Atletyki , Poznański Związek Okręgowy Piłki Nożnej , lekka atletyka , piłka nożna , sport , tenis

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dwutygodnik Sportowy: organ niezależny poświęcony sprawom sportu 1921.08.05 R.1 Z.8

Krajna Alfons (red.)

Keywords: Polski Związek Lawn Tenisowy (Poznań) , Poznański Okręgowy Lekkiej Atletyki , Poznański Związek Okręgowy Piłki Nożnej , lekka atletyka , piłka nożna , sport , tenis

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dwutygodnik Sportowy: organ niezależny poświęcony sprawom sportu 1921.07.20 R.1 Z.7

Krajna Alfons (red.)

Keywords: Polski Związek Lawn Tenisowy (Poznań) , Poznański Okręgowy Lekkiej Atletyki , Poznański Związek Okręgowy Piłki Nożnej , lekka atletyka , piłka nożna , sport , tenis

Find similar objects  |  Add to bibliography