Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "/Akta procesu Aleksandra Kajetana Rozbickiego przeciwko seniorowi Dawidowi Cassiuszowi i starszym kościelnym gminy w Lesznie - pozwy, interrogatoria, pisma, wyroki/."]