Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Najstarsze zbiory Biblioteki Kórnickiej

Publication structure:
 • Najstarsze zbiory Biblioteki Kórnickiej
  • Rękopisy średniowieczne
   • De affinitate tractatus
   • Registrum (Summarii biblici Alexandri de Villa Dei)
   • Indeks do sentencji Piotra Lombarda
   • Biblia sacra
   • Biblia sacra
   • Biblia sacra
   • Biblia Sacra
   • Enarrationes in psalmos 119-132
   • Dialogorum Libri IV
   • Sententiarum libri IV
   • Sententiarum Libri IV
   • Tractatus De oculo morali
   • Gesta Romanorum
   • Summa pisana De Casibus conscienciae
   • Formularz bernardyński z początku 16 w.
   • Brewiarz z pogranicza polsko-czeskiego
   • Modlitewnik - Horae
   • Modlitewnik - Horae
   • Livre d'heures
   • Modlitewnik - Horae
   • Antyfonarz augustianów krakowskich
   • Breviarium ad usum monasterii fratrum minorum de observancia - s. Mariae angelorum. Brewiarz bernardynów w Kościanie w Wielkopolsce
   • Kodeks brata Tobiasza
   • Zbiór kazań
   • Sermones de sanctis
   • Kazania łacińskie
   • Zbiór kazań - Sermones
   • Kazania - Sermones
   • Zebrane kazania łacińskie na święta, post i niedziele (od marca do listopada)
   • Joh. de Turrecremata Expositio sup. toto Psalterio. Petrus Schoyffer de Gernszhern Moguntiae r. 1474 druk. Inc.
   • Mariale. Kazania na uroczystości P. Marji, prócz tego inne kazania ze szczegółami odnoszącemi się do zakonu św. Franciszka
   • Sermones [Quadragesimales ab die cinerum ad dominicam palmarum]
   • Regula ad servos dei
   • Exhortationes fratrum O.M.O.
   • Traktat teologiczny. Na końcu data: 1369 Idus Martii XIV
   • Pseudo-Aristoteles: Sekreta secretorum
   • Miscellanea treści religijnej po łacinie, w tym kazania wielkopostne (sermones quadragesimales)
   • Smaragdus de St. Michel
   • Chronica summorum pontificum imperatorumque
   • De conditionibus et consuetudinibus orientalium regionum
   • Kronika Flandrii do r. 1384
   • Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum 1339
   • Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque cruciferorum
   • Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque cruciferorum 1422
   • Artes et genera vivendi in hoc seculo 1472
   • Controversiarum libri X
   • La Divina Commedia
   • De architectura
   • Factorum et dictorum memorabilium libri IX
   • Odyseja. Przekład łaciński 15 w.
   • Krótkie recepty lekarskie
   • Quintus Horatius Flaccus: De arte poetica (z anonimowym komentarzem)
   • Kodeks Mikołaja z Obornik (Działyńskich II)
   • Kodeks Mikołaja z Rogoźna (Działyńskich)
   • Zbiór praw polskich XIV i XV w. (Kodeks Działyńskich IV)
   • Kodeks Działyńskich I
   • Kopiariusz listów i dokumentów z czasów Kazimierza Jagiellończyka
   • Kodeks Macieja z Pyzdr Puławski II.
   • Odpisy praw i przywilejów mazowieckich
   • Institutionum libri (I, 1-3, II, 20-24, III, 1-16, IV, 3-11)
   • Corpus iuris civilis digestum vetus cum glossis
   • Ius Saxonicum
   • "Kxięgy widerkowe poczęthe pyssacz w roku Bozym 1572." do 1629
   • Pisma Mateusza z Krakowa
   • Dokumenty z lat 1452-1794
   • Komentarz do Threni Jeremiae
   • Kodeks Pawła z Łomży - Zbiór kazań świątecznych, odpisy drobnych traktatów i wypisy z dzieł łacińskich z bernardyńskiego klasztoru w Wielkopolsce
   • Sequitur Tractatus de arte moriendi
   • Lumen confessorum domini Andree episcopi Megarensis Hispani [de Escobar]
   • Sacramentale cap. 1-98
   • Cronica conflictus Wladislai Regis Poloniae cum cruciferis anno Christi 1410
   • Akta do panowania Zygmunta I, Kazimierza Jagiellończyka i Aleksandra
   • "Forma processus Judiciariis secundum p[ract]icam nostram"
   • Fragmenty rękopisów wyjęte z innych akt
   • "Otzcze nasz genze"
   • Willirama parafraza "Pieśni nad pieśniami." Fragment z 2 pergaminowych asków i 2 perg. wycinków
   • Casus summarii do dekretów Grzegorza IX
   • "Jordanus de tempore pars estiualis"
   • Komentarz do reguły zakonu św. Franciszka (Braci Mniejszych)
   • Rhetorica
   • Tekst liturgiczny łac. z XV wieku - fragment
   • Zapiska Jana z Głogowa profesora akademii krakowskiej w drugiej poł. XV wieku i z pocz. wieku XVI (zm. 1507)
   • List z XV wieku w sprawie książek
   • Katolicon
   • Kazania na tematy cnót i interpretujących Pismo Starego Testamentu
   • Teksty związane z psałterzem łacińskim - fragment
   • Brewiarz z 2 poł. 15 w - fragmenty
   • Passiones et vitae sanctorum - fragment
   • Rozmowa mędrców pogańskich i chrześcijańskich (Arystoteles, Averroes, św. Augustyn i in.) - fragment
   • Kazania na dzień nienazwanej świętej dziewicy
   • Komentarz do dekretów nieustalonego autora
   • Fragmenty kodeksu cywilnego prawa rzymskiego Justyniana
   • Traktaty spowiednicze
   • Protokoły posiedzeń sądowych rady Nowego Miasta Torunia z 1444 r. - fragment
   • Kolekcja akt dotyczących własności Szczekocin z lat 1618-1648. Vol.1
   • Komentarz do reguły zakonu św. Franciszka (Braci Mniejszych)
   • Kolekcja materiałów historycznych i genealogicznych
   • Regestrum peccuniarum in moneta tam Lithuanicali quam Polonicali Lithuanicali tamen in Polonicalem reducta serenissimi Principis et domini domini Sigismundi Augusti dei gratia Regis Poloniae Junioris Magni Lithuaniae ducis etc que per me Stanislaum Wlossek suae regiae maiestatis servitorem...
   • "Acta Advocatalia ab Anno 1506 ad 1609" Krosno
   • Akta sądów ławniczych Lubowelskich 1509-1669
   • Constitutiones Fratrum Ordinis Predicatorum
   • "Cronica ducum Slesie corrogata ex quodam libro monasterii Ca[nonicorum] Reg[ularium] S. Marie in Glotcz Pragensis Diocesis per V[enerabilem] Benedictum de Posnania ad S. Spiritum apud Wratis[laviam] prepositum Anno Domini 1518"
   • Listy do Jana Dantyszka z lat 1519-1548
   • Żołtarz Dawida Proroka i kroniczka rodzinna Jana Wyleżynskiego
   • "Entscheid der Grenzen zwischen dem Königreiche Pohlen und Fürstenthum Glogau in Schlesien A. 1528"
   • "Dowody do genealogii domu [...] Działyńskich." Akta oryg. dot. rodzinnych układów i działów majątkowych, intercyzy ślubne etc., m.in. Ekstraty z ksiąg grodzkich
   • "Encomium terrae Poloniae autore Christophoro Hegendorphino"